Burgerhuis De Roose

Beschermd monument van 04-10-1996 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Ezelstraat
Locatie Ezelstraat 11 (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31005/603.1
  • OW000024

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis De Roose

Ezelstraat 11, Brugge (West-Vlaanderen)

Naam, zie beschilderd bas-reliëf in het fronton. Huis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Beschilderde en tot onder de vensters van de tweede bouwlaag bepleisterde, bakstenen lijstgevel verhoogd met een mezzanino onder driehoekig fronton boven de houten kroonlijst op klossen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis De Roose is beschermd als monument.

Waarden

De Ezelstraat 11 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Een schermgevel uit de 19de eeuw met voor Brugge een zeldzaam driehoekig fronton over de volle gevelbreedte.

sociaal-culturele waarde

Getuige van de pronkzuchtige verhoging van de gevel alhoewel het huis slechts twee bouwlagen telt.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.