Molencomplex Van Broekheim: korenmolen met uitrusting en molinotoop

Beschermd monument van 10-03-1994 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tienen
Deelgemeente Oplinter
Straat Utsenakenweg
Locatie Utsenakenweg 26 (Tienen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24107/111.1
  • 4.01/24107/162.1
  • OB001123

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Molencomplex Van Broekheim

Utsenakenweg 26, Tienen (Vlaams-Brabant)

Molencomplex bestaande uit een korenmolen, linkeroever molenloop, met kern uit de 13de eeuw en een oliemolen, rechteroever molenloop, opgericht in 1783, verbouwd tijdens het interbellum.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het molengebouw met de volledige maalinrichting en alle toebehoren, het waterrad, het sluiswerk, het brugje over de maalsluis, de oeververstevigingen stroomopwaarts, het verdeelwerk (stroomopwaarts met bijhorende oeververstevigingen).

In het beschermingsdossier wordt de industrieel-archeologische waarde van korenmolen als volgt gemotiveerd: als watermolen met 13de-eeuwse kern en 18de-eeuw indrukwekkend verdeelwerk met een maalinrichting die uitstekend de ontwikkelingen terzake tussen 1900 en 1940 illustreert.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier OB001123, Molencomplex (S.N., 1994).

Waarden

De watermolen (linkeroever) genaamd ‘Molen van Broekheim’, bestaande uit het molengebouw, met de volledige maalinrichting en alle toebehoren (volgens beschrijving), het waterrad, het sluiswerk, het brugje over de maalsluis, de oeververstevigingen stroomopwaarts, het verdeelwerk (stroomopwaarts met bijhorende oeververstevigingen) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.