Beschermd monument

Neoclassicistische herenhuis

Beschermd monument van 04-10-1996 tot heden

ID: 12812   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12812

Besluiten

Woningen en parochiekerk Heilige Maria Magdalenakerk
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 04-10-1996  ID: 3114

Beschrijving

Het neoclassicistische hoekhuis is beschermd als monument.Waarden

Het hoekhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Een beeldbepalende hoek met opvallend rijk versierde pleistergevels.

historische waarde

Oorspronkelijk een neoclassicistisch hoekhuis van Isidoor Alleweireldt dat momenteel in twee afzonderlijke wooneenheden is ingedeeld.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Neoclassicistische herenhuis met poortgebouw

Geerwijnstraat 17, Moerstraat 19-21 (Brugge)
Monumentaal neoclassicistisch hoekpand op U-vormige plattegrond; vijf + één hoektravee + vijf traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak gebouwd in 1851, mogelijk naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge), in plaats van tuit-, lijst- en trapgevels. Later gesplitst. Oudere, ingebouwde kern.