Beschermd monument

Ensemble van herenhuizen Hof van Beveren

Beschermd monument van 04-10-1996 tot heden

ID: 12815   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12815

Besluiten

Woningen en parochiekerk Heilige Maria Magdalenakerk
definitieve beschermingsbesluiten: 04-10-1996  ID: 3114

Beschrijving

De voormalige patriciërswoning, zogenaamd Hof van Beveren, is beschermd als monument. De bescherming omvat het geheel van gebouwen behorend tot het Hof van Beveren, waarvan het pand gelegen aan de Nieuwstraat 3-5 sinds 1930 gebruikt worden als onderwijsinstelling.Waarden

Het zogenaamde Hof van Beveren is beschermd als monument.

historische waarde

Een geheel van neoclassicistische herenhuizen met binnenin waardevolle elementen uit de 15de-eeuwse bouwfase.

sociaal-culturele waarde

Een geheel van een monumentale straatwand met typische neoclassicistische gevels.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Classicistisch herenhuis

Nieuwstraat 7 (Brugge)
Classicistische gevel opgetrokken in 1801-1802. Enkelhuis van acht/negen traveeën en twee en een halve bouwlaag op L-vormige plattegrond; links, dwarsvleugel met 15de-eeuwse kern en in oksel van vermelde dwarsvleugel en hoofdgebouw, kleinere vleugel uit 17de-18de eeuw.


Herenhuis Hof van Beveren

Nieuwstraat 3-5, zonder nummer (Brugge)
Voormalige rijke patriciërswoning met traptoren. Huidige bepleisterde en wit- of lichtgroen beschilderde, laatclassicistische lijstgevel dateert van circa 1800: beslaat oorspronkelijk slechts zeven/acht traveeën links van de poort.