La Belle Alliance Cemetery

Beschermd monument van 01-04-2009 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Boezinge
Straat Hogeziekenweg
Locatie Hogeziekenweg zonder nummer (Ieper)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33011/710.1
  • OW002872

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

La Belle Alliance Cemetery

Hogeziekenweg zonder nummer, Ieper (West-Vlaanderen)

De begraafplaats werd aangelegd in 1916 nabij de hoeve 'La Belle Alliance'. De begraafplaats is ontworpen door J.R. Truelove.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats La Belle Alliance Cemetery is beschermd als monument. De bescherming omvat de rechthoekige begraafplaats met inbegrip van de beplantingen, omheiningsmuren, het 'Cross of Sacrifice', het toegangspad en het toegangshek tussen hekpijlers.

Waarden

De Britse militaire begraafplaats La Belle Alliance Cemetery met toegangspad is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Het kleine La Belle Alliance Cemetery was aangelegd bij een hoeve, die ingericht was als medische hulppost. In februari en maart 1916 begroef het 'King's Royal Rifle Corps' er doden. Tijdens de Derde Slag bij Ieper werd de begraafplaats opnieuw gebruikt. Er wordt aangenomen dat er nu 60 Britten begraven liggen. Opvallend is dat er vrij veel collectieve graven zijn.

artistieke waarde, historische waarde

artistieke en historische in casu architectuurhistorische waarde:
Deze kleine begraafplaats is ontworpen door J.R. Truelove. Pijlers uit witte natuursteen markeren de toegang. Andere karakteristieke elementen zijn de bakstenen ommuring met witte dekstenen, het 'Cross of Sacrifice' en de witte grafstenen. De teksten van de landplaten zijn gegrift op een lage tafel uit witte natuursteen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.