Beschermd monument

Rechtbank van Koophandel - Jeugdrechtbank - Vredegerecht

Beschermd monument van 14-07-1994 tot heden
ID: 12831   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12831

Besluiten

Kasselrijgebouw
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-1994  ID: 2719

Beschrijving

De voormalige kasselrij van Ieper, heden herbestemd als Rechtbank van Koophandel, Jeugdrechtbank en Vredegerecht, is beschermd als monument. De bescherming omvat het hoofdgebouw aan de Grote Markt van Ieper en de achterliggende dwarsvleugels.Waarden

Het voormalig kasselrijgebouw, thans Rechtbank van koophandel - Jeugdrechtbank - Vredegerecht, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de zetel van het voormalig kasselrijbestuur en als zijnde een historiserende constructie van het vooroorlogse kasselrijgebouw naar ontwerp van de stadsarchitect Jules Coomans (1871-1937), de toonaangevende figuur van de Ieperse wederopbouw.

historische waarde

Als zijnde de zetel van het voormalig kasselrijbestuur en als zijnde een historiserende constructie van het vooroorlogse kasselrijgebouw naar ontwerp van de stadsarchitect Jules Coomans (1871-1937), de toonaangevende figuur van de Ieperse wederopbouw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Rechtbank van Koophandel - Jeugdrechtbank - Vredegerecht

Grote Markt 10 (Ieper)
Gebouw op historiserende wijze gereconstrueerd naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1921, die reeds in 1916 een restauratievoorstel had uitgewerkt. Tijdelijke stadhuisfunctie.