Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Vismarkt en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-08-1980 tot heden

ID: 12834   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12834

Besluiten

Vispoort, Minkhuisje, verkoopsstanden en de Vismarkt
definitieve beschermingsbesluiten: 19-08-1980  ID: 1486

Beschrijving

De Vismarkt van Ieper is samen met haar onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de Vismarkt met de als monument beschermde verkoopstanden en Minkhuis, de aanpalende eigendommen in de Kiekenmarkt, Seminariestraat, Patersstraat en Boterstraat die het plein omzomen, het Karmelietenklooster met tuin en tuinmuur, de als monument beschermde Vispoort en een aantal burgerhuizen in de Boterstraat.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "Het betreft de reconstructie van een tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig verwoest geheel (+- 1920). Om hygiënische en andere redenen heeft deze vismarkt nu zijn oorspronkelijke bestemming verloren. Het is ook om deze reden dat gelijkaardige half-overdekte vismarkten in veel andere steden zijn verdwenen. Het betreft hier dus een vrij zeldzaam geworden voorbeeld van een commercieel ensemble dat tot voor 1950 een belangrijke rol in het stedelijk gebeuren heeft gespeeld. In deze zin bezit de Vismarkt te Ieper een historische waarde. De architectuurhistorische waarde zit in het feit dat wij hier te maken hebben met een fijn afgewerkte reconstructie gedeeltelijk in gotische, gedeeltelijk in barokstijl. Dit kadert volledig in de groots opgezette heropbouw van Ieper waarbij destijds, na een harde discussie een historische optie werd genomen."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000374, Vismarkt met omgeving (S.N., 1980).


Waarden

De vismarkt met haar omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vismarkt en omgeving

Boterstraat, Kiekenmarkt, Patersstraat, Seminariestraat, Vismarkt (Ieper)
De Vismarkt van Ieper is een smal gekasseid plein dat zich uitstrekt tussen de Boterstraat en Seminariestraat/Kiekenmarkt. Het plein werd aangelegd na de overwelving van de westelijke arm van de Ieperlee alhier in 1714, en via de toen gebouwde Vispoort verbonden met de Boterstraat.


Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Boterstraat 31 (Ieper)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Reconstructie van de vooroorlogse trapgevel van 1600 in lokale renaissancestijl, naar plannen van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922.


Burgerhuis ontworpen door H. Landtsheere

Boterstraat 19 (Ieper)
Imitatieve variant op de lokale renaissance-architectuur.


Herberg Hier is 't in den Visscher

Boterstraat 21 (Ieper)
Ontwerp van architecten C. Pétein en P. Vanderheyden (Brussel) van 1922.


Karmelietenklooster

Patersstraat 5-9 (Ieper)
Gebouwencomplex naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922.


Neogotisch getint burgerhuis

Boterstraat 17 (Ieper)
Burgerhuis met neogotisch getinte trapgevel getypeerd door Brugse travee onder meer met kruis- en drielichtkozijnen.


Tolhuisje

Vismarkt zonder nummer (Ieper)
Tolkantoor op arduinen platform, afgezet met gietijzeren leuning. Gebouwd naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) en hier in 1899 opgericht; thans, identieke reconstructie, naar ontwerp van dezelfde architect, van 1923.


Vispoort

Boterstraat zonder nummer (Ieper)
Nagenoeg identieke reconstructie naar het vooroorlogse patroon door architect Jules Coomans (Ieper).


Winkel

Boterstraat 23 (Ieper)
Benaderende reconstructie van de vooroorlogse 18de-eeuwse halsgevel van twee traveeën en twee bouwlagen, door architect Jules Coomans (Ieper).