Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Ensemble met architectenwoning Jules Coomans

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 14-07-1994 tot heden
ID: 12835   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12835

Besluiten

Huizenrij
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-1994  ID: 2718

Beschrijving

Het ensemble burgerhuizen te Ieper, waaronder de architectenwoning van Jules Coomans, is beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat de burgerhuizen op de kop van het huizenblok afgelijnd door de Grachtstraat, Maloulaan, R. Colaertplein en M. Fochlaan. De achtertuinen van de burgerhuizen zijn niet in de bescherming als stadsgezicht opgenomen, met uitzondering van de kleine binnenplaats achter R. Colaertplein nummer 1.


Waarden

De huizenrij is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: Als zijnde een geslaagde gaaf bewaarde gevelwand opgetrokken in een eclectische bouwtrant, doorgaans 'Vieuxneuf' genaamd, naar ontwerp van de voor Ieper belangrijke architect Jules Coomans. Deze gevelrij is tevens stedenbouwkundig belangrijk als eenheidsbebouwing, gebouwd bij de aanleg van het stationskwartier circa 1900.

historische waarde

historische in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: Als zijnde een geslaagde gaaf bewaarde gevelwand opgetrokken in een eclectische bouwtrant, doorgaans 'Vieuxneuf' genaamd, naar ontwerp van de voor Ieper belangrijke architect Jules Coomans. Deze gevelrij is tevens stedenbouwkundig belangrijk als eenheidsbebouwing, gebouwd bij de aanleg van het stationskwartier circa 1900.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Ensemble met architectenwoning Jules Coomans

Colaertplein 1, 3, 5, 7, 9, 11, Fochlaan 2 (Ieper)
Huizenrij van twee bouwlagen, in zogenaamd "Vieux-Neuf"-stijl naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1903, deels verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog en vanaf 1922 naar het vooroorlogse uitzicht heropgebouwd.