Beschermd monument

Hoeve Ter Winterbeek: boerenwoning

Beschermd monument van 26-01-1987 tot heden

ID: 12842   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12842

Besluiten

Geografisch pakket Poperinge
definitieve beschermingsbesluiten: 26-01-1987  ID: 2280

Beschrijving

De boerenwoning van hoeve Ter Winterbeek, gelegen langs de Bethunestraat te Poperinge, is beschermd als monument. In hetzelfde besluit werd de omgeving beschermd als dorpsgezicht. De twee schuren en het bakhuis werden ook beschermd als monument bij ministerieel besluit van 4 december 2003.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de architectuurhistorische waarde van de boerenwoning als volgt werd gemotiveerd: als representatief voorbeeld van lokale vakwerkbouw met lemen - en latere bakstenen - vullingen uit het laatste kwart van de 18de - begin van de 19de eeuw. De hoevewoning is tevens representatief voor de streek omwille van zijn reminiscenties naar het langgestrekte type.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000534, Hoeve Ter Winterbeek en omgeving, advies KCML (1987).


Waarden

Het boerenhuis van de hoeve Ter Winterbeek is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Ter Winterbeek

Bethunestraat 1 (Poperinge)
Hoeve 'Ter Winterbeek' is een hoeve met losse, lage bestanddelen onder pannen zadeldaken met bliksemafleiders, U-vormig gegroepeerd rondom een verhard erf met grastuin in de plaats van de voormalige vaalt.