Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Ter Winterbeek: erf en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 26-01-1987 tot heden

ID: 12844   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12844

Besluiten

Geografisch pakket Poperinge
definitieve beschermingsbesluiten: 26-01-1987  ID: 2280

Beschrijving

Het erf met 19de-eeuwse dwarsschuren, een omhaagde moestuin, een boomgaard afgezoomd met doornhaag en drenkplaats met knotpopulieren, hopvelden en een deel van de loop van de Winterbeek bij de boerenwoning van de hoeve Ter Winterbeek, gelegen langs de Bethunestraat te Poperinge, zijn beschermd als dorpsgezicht. De als monument beschermde boerenwoning maakt geen deel uit van het beschermde dorpsgezicht. De twee schuren en het bakhuis werden ook beschermd als monument bij ministerieel besluit van 4 december 2003.

Het beschermingsdossier motiveert de landschappelijk-artistieke waarde van de omgeving van de hoeve als volgt: zij behoudt een aantal typologische elementen, zijnde het erf met twee 19de-eeuwse dwarsschuren (circa 1850) van stijl- en regelwerk; een omhaagde moestuin rechts van de boerenwoning; een boomgaard afgezoomd met doornhaag en drenkplaats omringd met knotpopulieren; voorts voornamelijk de hopvelden die typerend zijn voor de onmiddellijke omgeving evenals de grillige loop van de Winterbeek. Zij vormen beeldbepalende componenten bij de boerenwoning.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000534, Hoeve Ter Winterbeek en omgeving (S.N., 1987).


Waarden

Het erf met 19de-eeuwse dwarsschuren, een omhaagde moestuin, een boomgaard afgezoomd met doornhaag en drenkplaats met knotpopulieren, hopvelden typerend voor de omgeving, evenals de grillige loop van de Winterbeek, gelegen nabij het boerenhuis van de hoeve zogenaamd Ter Winterbeek, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

artistieke, in casu landschappelijk-artistieke waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Ter Winterbeek

Bethunestraat 1 (Poperinge)
Hoeve 'Ter Winterbeek' is een hoeve met losse, lage bestanddelen onder pannen zadeldaken met bliksemafleiders, U-vormig gegroepeerd rondom een verhard erf met grastuin in de plaats van de voormalige vaalt.