Beschermd monument

Hoeve Ter Winterbeek: schuren en bakhuis

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID: 12845   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12845

Besluiten

Hoeve Ter Winterbeke: schuren en bakhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4142

Beschrijving

De twee schuren en het bakhuis van de hoeve Ter Winterbeek, gelegen langs de Bethunestraat te Poperinge, zijn beschermd als monument. De boerenwoning werd reeds beschermd als monument bij ministerieel besluit van 26 januari 1987, het erf en de omgeving werden in hetzelfde besluit beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Twee schuren en een bakhuis van de hoeve Ter Winterbeek zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde de belangrijkste componenten van de voormalige hoeve Ter Winterbeek: samen met het reeds als monument beschermde boerenhuis, zijn de 19de -eeuwse dwarsschuren (circa 1860) en het 18de-eeuwse bakhuisje, onmisbare en tevens de oudste gebouwen op het erf. Hun vroegere functies als opslagplaats, als stal, als wagenberg en bakoven zijn nog duidelijk afleesbaar.
Deze drie nutsgebouwen zijn opgetrokken in hout, met gebruik van baksteen voor de voeting en onder meer voor de zijgevels. Deze bouwwijze typeerde tot in de 19de eeuw de landelijke bebouwing van de regio Poperinge; het bouwmateriaal hout was in deze bosrijke streek voorhanden. Stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting - waarbij een houten bebording op de buitenzijde van de stijlen wordt aangebracht - is kenmerkend voor de schuurbouw in het houtland.
Het bakhuisje is typologisch ongetwijfeld interessant en heeft daarenboven een grote zeldzaarnheidswaarde; bakhuisjes opgetrokken in vakwerk voorzien van lemen vullingen, komen nog uitzonderlijk voor. Bovendien kan worden gesteld dat het bakhuisje, op de verstening van westgevel na, vrij gaaf bewaard is gebleven confer de behouden vakwerkconstructie met genummerde stijlen, de schoren, de bewaarde houtverbindingen en moerbalkverankeringen, het deels behouden vitselwerk, de lemen afwerkingslaag; het gaaf bewaarde ovengedeelte met de vakkundig gemetste steenoven.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Ter Winterbeek

Bethunestraat 1 (Poperinge)
Hoeve 'Ter Winterbeek' is een hoeve met losse, lage bestanddelen onder pannen zadeldaken met bliksemafleiders, U-vormig gegroepeerd rondom een verhard erf met grastuin in de plaats van de voormalige vaalt.