Beschermd monument

Hoeve Arendsnest

Beschermd monument van 06-02-1990 tot heden

ID: 1285   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1285

Besluiten

Kapittelhuis, hoeve met herenwoning en omgeving en muziekkiosk
definitieve beschermingsbesluiten: 06-02-1990  ID: 2353

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de aan het kapittelhuis palende hoeve (17de – 18de eeuw) waarvan de vleugel langs de Houtmarkt in de loop van de 18de eeuw werd omgebouwd tot herenwoning.

In het beschermingsdossier wordt de historische en architecturale waarde van het de hoeve als volgt gemotiveerd: Als een typisch voorbeeld van een Zuid-Brabantse gesloten hoeve met inrijpoort en dwarsschuur, opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl met een 17de-eeuwse kern en 18de-eeuwse aanpassingen, waaronder de tot voorname herenwoning met laatbarokke portiek omgevormde oostvleugel.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000757, Hoeve Arendsnest (Paesmans G., 1986).


Waarden

De gesloten hoeve met herenwoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architecturale waarde

artistieke waarde

-

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Arendsnest

Houtmarkt 2-3 (Hoegaarden)
Boerenburgerhuis uit de 18de eeuw met aanpalende hoeve. Twee verdiepingen hoge woonvleugel met een gebogen wolfsdak. De inrijpoort verleent toegang tot het binnenhof waarop de hoevegebouwen uit 17de en 18de eeuw uitzien.