Hoeve Arendsnest

Beschermd monument van 06-02-1990 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Hoegaarden
Deelgemeente Hoegaarden
Straat Houtmarkt
Locatie Houtmarkt 2, Houtmarkt 3 (Hoegaarden)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24041/111.1
  • 4.01/24041/140.1
  • OB001439

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Arendsnest

Houtmarkt 2, 3, Hoegaarden (Vlaams-Brabant)

Boerenburgerhuis uit de 18de eeuw met aanpalende hoeve. Twee verdiepingen hoge woonvleugel met een gebogen wolfsdak. De inrijpoort verleent toegang tot het binnenhof waarop de hoevegebouwen uit 17de en 18de eeuw uitzien.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de aan het kapittelhuis palende hoeve (17de – 18de eeuw) waarvan de vleugel langs de Houtmarkt in de loop van de 18de eeuw werd omgebouwd tot herenwoning.

In het beschermingsdossier wordt de historische en architecturale waarde van het de hoeve als volgt gemotiveerd: Als een typisch voorbeeld van een Zuid-Brabantse gesloten hoeve met inrijpoort en dwarsschuur, opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl met een 17de-eeuwse kern en 18de-eeuwse aanpassingen, waaronder de tot voorname herenwoning met laatbarokke portiek omgevormde oostvleugel.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000757, Hoeve Arendsnest (Paesmans G., 1986).

Waarden

De gesloten hoeve met herenwoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu architecturale waarde

artistieke waarde

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.