Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein De Lovie met park

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
12855
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12855

Besluiten

Kasteeldomein de Lovie
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-2000  ID: 3540

Beschrijving

Deze bescherming betreft het park met inbegrip van alle gebouwen horend bij het kasteel De Lovie.Waarden

Het kasteelpark is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als restant van het oorspronkelijke Engelse landschapspark met volgende belangrijke en herkenbare elementen: de deels bewaarde dreef van rode beuken, de waterpartijen met bruggetje, de verscheidene vergezichten, de bosjes, de hagen, de merkwaardige bomen en de als monument voorgestelde tuinelementen met name het prieeltje, de jagersgrot, de ijskelder. ..
Als zijnde de initiële omkadering van de buitenplaats, ontegensprekelijk met het kasteel verbonden.

historische waarde

Als restant van het oorspronkelijke Engelse landschapspark met volgende belangrijke en herkenbare elementen: de deels bewaarde dreef van rode beuken, de waterpartijen met bruggetje, de verscheidene vergezichten, de bosjes, de hagen, de merkwaardige bomen en de als monument voorgestelde tuinelementen met name het prieeltje, de jagersgrot, de ijskelder. ..
Als zijnde de initiële omkadering van de buitenplaats, ontegensprekelijk met het kasteel verbonden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein De Lovie

Krombeekseweg 82-84 (Poperinge)
Het kasteel De Lovie werd in 1856 opgetrokken door de vooraanstaande Poperingenaar, Jules van Merris, voormalig schepen van de stad en liberaal volksvertegenwoordiger, naar ontwerp van de West-Vlaamse architect Pierre Nicolas Croquison. Een park, oorspronkelijk aangelegd in landschappelijke stijl, met een tuinpaviljoen, vijver, jagersgrot, ijskelder en prieel omgeeft het kasteel.

Is de omvattende bescherming van

Gelegde haagbeukhaag bij kasteeldomein de Lovie

Canonstraat zonder nummer (Poperinge)
Het kasteeldomein de Lovie wordt aan de zuidwestzijde, de Canonstraat, afgesloten door een sierlijk geschoren haag van haagbeuk. De haag is breder aan de basis dan bij de top en is bovendien dicht gemaakt door de haagplanten in een bepaalde richting te leggen, het leggen gebeurde hier niet in één richting maar kruisgewijs. Het leggen van de haag is een oude techniek waarbij men de haag ondoordringbaar maakt voor vee en waarbij men ook het gat in de haag herstelt.


Ingebouwde bunker

Nieuwpoortsteenweg 194 (Koksijde)
In de bijgebouwen van boerderij Nieuwpoortsteenweg nummer 194 bevindt zich een betonnen constructie.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Bossen tussen Sint-Jan-ter-Biezen en Sint-Sixtusabdij

Krombeke, Poperinge, Proven, Watou (Poperinge), Westvleteren (Vleteren)
De ankerplaats is gelegen op een interfluviale kam die door talrijke dalhoofden wordt aangesneden. Tijdens de vroege middeleeuwen was de gehele kam bebost. Momenteel resten er kleinere loofboscomplexen die niet meer op elkaar aansluiten. Ze worden omringd door een mozaïek van wei- en akkerlanden. De aanwezige hoeves zijn sterk verspreid en en bestaan veelal uit enkele losstaande bakstenen gebouwen met resten van een middeleeuwse walgracht. In het gebied liggen de kasteeldomeinen De Lovie en Couthof met elk hun omringend park. In het gebied zijn nog verschillende sporen van de Eerste Wereldoorlog waaronder een legerbarak en een begraafplaats. De Sint-Sixtusabdij in het uiterste noordoosten van de ankerplaats is een trappistenabdij gesticht in 1831 waar nog steeds trappist gebrouwen wordt.