Beschermd monument

Samenstel van stadswoningen

Beschermd monument van tot heden

ID
12856
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12856

Besluiten

Woningen en parochiekerk Heilige Maria Magdalenakerk
definitieve beschermingsbesluiten: 04-10-1996  ID: 3114

Beschrijving

De stadswoningen, Het Zwarte Leeuwken en Den Ancker, zijn beschermd als monument.Waarden

De Spiegelrei 24 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Een geheel van twee laatmiddeleeuwse diephuizen, het ene met een 18de-eeuwse klokgevel en het andere met een tuitgevel uit 1924 ter vervanging van een 19de-eeuwse lijstgevel waarvan de koetspoort werd bewaard. Het huis bevat veel waardevolle interieurelementen en een oud pakhuis met 19de-eeuws uitzicht maar met oudere kern.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Samenstel van stadswoningen

Spiegelrei 24 (Brugge)
Samenstel van de huizen zogenaamd links "Het Zwarte Leeuwken" en rechts "Den Ancker". Huizen van respectievelijk twee/drie traveeën en drie traveeën en telkens twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen.