Beschermd monument

Herenhuis Duusburch

Beschermd monument van 04-10-1996 tot heden
ID: 12858   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12858

Besluiten

Woningen en parochiekerk Heilige Maria Magdalenakerk
definitieve beschermingsbesluiten: 04-10-1996  ID: 3114

Beschrijving

Het herenhuis Duusburch met tuin en koetshuis is beschermd als monument.


Waarden

De Vlamingstraat 55 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Een laatmiddeleeuws gebouw, verbouwd in 1835, waarbij de gotische gevel werd verbouwd tot een neoclassicistische gevel met opvallende koetspoort en kroonlijst. Het koetshuis in de Grauwerkersstraat met open gaanderij aan de tuinzijde dateert uit de 17de eeuw.

sociaal-culturele waarde

Voorbeeld van een oud herenhuis dat dankzij vele aanpassingen, door de eeuwen heen een nuttig gebruik heeft gekend.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis Duusburch

Vlamingstraat 55 (Brugge)
Laatclassicistische gevel van 1835 als verbouwing van gotische gevel met Brugse travee. Het pand heeft een L-vormige plattegrond met koetshuis aan de Grauwwerkersstraat.