Beschermd monument

Lyceum Hemelsdaele: deel

Beschermd monument van tot heden

ID
12861
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12861

Besluiten

Woningen en parochiekerk Heilige Maria Magdalenakerk
definitieve beschermingsbesluiten: 04-10-1996  ID: 3114

Beschrijving

Een deel van het lyceum Hemelsdaele is beschermd als monument. De bescherming omvat het voormalig herenhuis 't Serclaes, sinds 1870 in gebruik als school en later geïntegreerd in de verdere uitbreiding van het schoolgebouw.Waarden

De Wapenmakersstraat 14 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Typisch werk van Isidoor Alleweireldt die midden de 19de eeuw een toonaangevend architect was, ook buiten Brugge. Het geheel bevat nog veel waardevolle interieurelementen en een opvallende toegangspoort met onder andere de wapenschilden van de familie 't Serclaes.

sociaal-culturele waarde

Een typisch voorbeeld hoe een grote herenwoning geïntegreerd werd in een onderwijsinstelling.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Lyceum Hemelsdaele

Wapenmakersstraat 12-14 (Brugge)
In opdracht van Baron de 't Serclaes wordt een imposant herenhuis gebouwd naar ontwerp van architect I. Alleweirelt (Brugge) .