Beschermd monument

Batterij Bamburg

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden

ID: 12879   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12879

Besluiten

Veldbatterij Bamburg
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1999  ID: 3443

Beschrijving

De bescherming omvat de veldbatterij Bamburg.Waarden

Veldbatterij Bamburg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Kustverdediging van de Atlantikwall opgetrokken in de periode 1942-1944. De veldbatterij Bamburg is uniek voor Vlaanderen. Het betreft de enige nog volledig uitgebouwde veldbatterij van de Atlantikwall tussen Boulogne en de Scheldedelta.

industrieel-archeologische waarde

Als goede bewaarde getuigenissen van de vestigingsbouwkunst uit de Tweede Wereldoorlog en meer bepaald van de verdediging van de Duitse Atlantikwall.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Veldbatterij Bamburg

Schuddebeurzeweg zonder nummer (Middelkerke)
Beschermd als monument bij M.B. van 10.06.1999. Gelegen in een weiland gevat tussen de Bamburgstraat en de Schuddebeurzeweg, ten westen van de hoeve "DE KLEINE BAMBURG" . In 1942-1944 door de Duitse bezetter gebouwd als onderdeel van DE "Atlantikwall".