Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Landhuis 't Hooghe met park

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 28-05-2003 tot heden

ID
12886
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12886

Besluiten

Herenhuizen, villas's, burgerhuizen, landhuis en park 't Hooge, en tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 28-05-2003  ID: 4041

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat het park van landhuis 't Hooge of 't Hooghe. Het landhuis is als monument beschermd.Waarden

Het park van het landhuis 't Hooge is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een park aangelegd volgens de principes van de Engelse landschapsstijl.
Als zijnde een gesculpteerd park met ijskelder waarin het belang van de vijver, bomengroepen en vista's primeert.

historische waarde

Als een tuin horend bij een landhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw maar vermoedelijk heraangelegd op het einde van de 19de eeuw.

sociaal-culturele waarde

Als relict van een ruime 19de-eeuwse buitenplaats in de onmiddellijke omgeving van de handelsstad Kortrijk.
Als zijnde een voormalig buitenverblijf van circa 1844, relevant voor de verfijnde levensstijl van de toenmalige bourgeoisie, ook de ijskelder wijst naar de vroegere levensstijl en de nood aan comfort.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Landhuis 't Hooghe en park

Doorniksesteenweg 218 (Kortrijk)
Zogenaamd "Kasteel 't Hooghe" en park. Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. Op het onbebouwd perceel wordt volgens de mutatieschets van 1844 een "kasteel" gebouwd, door F. Goethals-Delevigne; E. Van Hoonacker vermeldt als bouwdatum 1835. Volgens P. Debrabandere krijgt weduwe F. Goethals-Delevigne in 1884 de bouwvergunning voor het veranderen van de