Beschermd monument

Duitse bunker

Beschermd monument van 26-02-2007 tot heden

ID: 12889   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12889

Besluiten

Militaire bouwwerken uit de Tweede Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 26-02-2007  ID: 4483

Beschrijving

De bescherming omvat de vuurleidingsbunker die deel uitmaakt van het steunpunt aan het Sint-Laureinstrand.Waarden

De vuurleidingsbunker deeluitmakend van het Steunpunt aan het Sint-Laureinstrand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze oorlogssites zijn van belang voor de militaire geschiedenis. Zij geven een beeld van de evolutie in de krijgskunde en de daaraan verbonden technische ontwikkeling. Het betreft de materiële getuigen van de Tweede Wereldoorlog, één van de belangrijkste gebeurtenissen van de 20ste eeuw. De meeste bunkersites maken deel uit van de Atlantikwall, die samen met de Ostwall, de Südwall en de Westwall, een belangrijk element vormde in de verdediging van het Duitse rijk, kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Atlantikwall, die de verdediging van de Atlantische kust tot doel had, strekte zich uit van de Golf van Biscaje tot aan de Noordkaap. De linie, bestaande uit talrijke afzonderlijke bunkers, moest de vijandelijke aanval opdelen in kleine stukken zodat de aanvalskracht gehalveerd werd en de vijand tijd verloor met het opruimen van de afzonderlijke verzetsnesten. Deze relicten van de Atlantikwall gelegen op Belgisch grondgebied werden na inventarisatie geselecteerd volgens de volgende criteria: de zeldzaamheid van de constructie, de interessante functie, bepaalde merkwaardige camouflagepatronen, de samenhang in de cluster en/ of de ruimere lokale groep, de plaats en functie in de algemene structuur van de Atlantikwall.

De vuurleidingsbunker te Westende maakte eveneens deel uit van het steunpunt aan het Sint-Laureinsstrand en is waardevol omwille van zijn karakteristieke vorm. Het gaat om de restant van een kustbatterij uit het begin van de Tweede Wereldoorlog die later door de Duitsers verlaten werd. Vanop de bewaardevuurleidingspost werd de batterij geleid. Op de benedenverdieping heeft men een bedekte toegang en een gang die toegang geeft tot de vermoedelijke rekenkamer van de batterij. In de gang kan men via een spakenladder naar de bovenverdieping van waaruit toegang tot een observatielokaal. De restanten van het Steunpunt Seydlitz vormen samen met de vuurleidingsbunker voorgesteld onder nr. 15 een samenhangend geheel.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse observatiebunker/vuurleidingspost

Koninklijke Baan zonder nummer (Middelkerke)
Koninklijke Baan z.nr. (gelegen op het domein van Camping Cosmos, Koninklijke Baan nr. 151) Duitse observatiebunker/ vuurleidingspost van de Tweede Wereldoorlog, deel uitmakend van de Atlantikwall (1942-1944). Restant van een kustbatterij uit het begin van de oorlog die in 1943 reeds verlaten was (want niet meer vermeld op een kaart van dat jaar). Op een luchtfoto van 1948 zijn nog zes ope