Beschermd monument

Herenhuis

Beschermd monument van tot heden

ID
12890
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12890

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-04-2002  ID: 3843

Beschrijving

Het herenhuis is beschermd als monument.Waarden

Het herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een herenhuis tot stand gekomen door de samenvoeging van verschillende oudere panden deels afleesbaar van het interieur. De imposante voorgevel valt op door de behouden typische barokke geblokte, weliswaar in 1860 aangepaste, deuromlijsting. De gevel aan de Augustijnenrei is uniek door de bijhorende terras rustend op zeven korfbogen die aanzetten op pijlers. In het interieur is duidelijk de aanpak van de toonaangevende architect I. Alleweireldt (1824-1892) terug te vinden. Het interieur bevat een kenmerkend trappenhuis en rijk gestoffeerde salons uit de 19de eeuw met onder meer lijstwerk, lambrisering en marmeren schouwen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis

Kortewinkel 9 (Brugge)
Laatclassicistisch gevel van negen traveeën en twee bouwlagen onder twee parallelle schilddaken, teruggaand op een oude 17de-eeuwse kern.