Beschermd monument

Openluchtzwembad

Beschermd monument van tot heden

ID
12897
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12897

Besluiten

Duinpaviljoenen en zwembaden
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2009  ID: 4612

Beschrijving

Het openluchtzwembad is beschermd als monument. De bescherming omvat de zwembadsite en haar accommodatie, met inbegrip van de omheiningsmuren en toegangspoorten.Waarden

Het openluchtzwembad is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zeldzaam bewaard voorbeeld van een openluchtzwembad teruggaand tot het laatste kwart van de 19de eeuw en met accommodatie hoofdzakelijk daterend uit het interbellum en vlak na de Tweede Wereldoorlog.
Als getuige van zowel de geëvolueerde 20ste-eeuwse zwembadcultuur, het toenemende belang van sportevenementen en het gebruik als solarium. En waarvan de wederzijdse beïnvloeding nieuwe publieke en functionele infrastructuur vereist.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als representatief voorbeeld van infrastructuur uit het interbellum (1928-1929 en 1937) en vlak na de Tweede Wereldoorlog (begin jaren 1950), gekenmerkt enerzijds door historiserende architectuur en anderzijds door een efficiënt functionalisme gebaseerd op bouwtypologische en architecturale kwaliteiten uit het interbellum en verder gezet tot na de Tweede Wereldoorlog.
Als publieke en pragmatische architectuur gekenmerkt door sober materiaalgebruik (beton, baksteen), functionele planindeling en aandacht voor inplanting en toegankelijkheid met name aan de oost- en westzijde.

sociaal-culturele waarde

Als illustratie van publieke architectuur die inspeelt op de vrijetijds- en sportbeleving, waaraan men, in de verder evoluerende democratisering van de maatschappij in de 20ste eeuw, steeds meer aandacht besteedt en waarvoor men de nodige infrastructuur voorziet met het oog op de toenemende ontspanningsbehoeften en de sportmanifestaties.
Als getuige van de evolutie van de zwembadcultuur die evolueert van het publieke baden in open rivieren of waterlopen, in dit geval in de stadsvestingen, naar het georganiseerd openluchtbaden met alle nodige accommodatie. Dit rekening houdend met het toenemende belang dat wordt gehecht aan hygiëne, een goede organisatie, veiligheid en toezicht.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Openluchtzwembad

Lange Torhoutstraat 54 (Ieper)
Het openluchtzwembad, op het eind van de vestingen langs de Lange Torhoutstraat en de hoek van de Basculestraat en de Rudyard Kiplinglaan te Ieper, ingeplant in 1884-1885, grotendeels opgetrokken in 1928-1929 en grondig aangepast in 1938-1939 en begin jaren 1950 ter vervanging van een ouder openluchtzwembad.