Beschermd monument

Palais du Comte Jean

Beschermd monument van 05-09-2003 tot heden

ID
12900
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12900

Besluiten

Palais du Comte Jean
definitieve beschermingsbesluiten: 05-09-2003  ID: 4086

Beschrijving

Het Palais du Comte Jean is beschermd als monument.Waarden

Het Palais du Comte Jean is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een belangrijke luxueuze dubbelresidentie aan de Blankenbergse Zeedijk, van 1929 en als dusdanig markerend voor de verschuiving van hotels naar appartementsgebouwen vanaf het interbellum.
Als zijnde een dubbelresidentie die zijn luxueus karakter ontleent aan de referentie aan zijn architect Annand de Saulnier (gesigneerd op cruciale plaats), aan de naamgeving (een paleis, verwijzing naar de Graaf Jansdijk en de historische figuur van graaf Jan) in typische belettering, het materiaalgebruik van natuursteen afgewisseld met baksteen, de uitgewerkte art deco-ornamentiek, de uitstraling van de inkomvestibule en de oorspronkelijk ruime oppervlakte van de appartementen.
Als zijnde een residentie uitgewerkt in een rijkelijke art-decostijl cf. het rijke materiaalgebruik, de uitgewerkte sierelementen en de typische belettering met naam van de residentie en jaartal.
Als zijnde een van de meest representatieve en gaafst bewaarde art-decogebouwen in Blankenberge, een stijl die daar eerder uitzonderlijk is.
Als zijnde een dubbelresidentie die ontworpen en gesigneerd is door de Brusselse architect Annand De Saulnier, directeur van de ‘Ecole des Arts en des Métiers’ te Etterbeek en medewerker in België van Henri Van de Velde, in een biografisch woordenboek van 1935 wordt het ‘Palais du Comte Jean’ aangehaald als één van zijn voornaamste residenties.

sociaal-culturele waarde

Het ‘Palais du Comte Jean’ vormt één van de laatste, gaaf bewaarde getuigen van de vooroorlogse dijkarchitectuur te Blankenberge; samen met de Pier vormt het Palais een belangrijk architectuurhistorisch referentiepunt op de Zeedijk; ook de naamgeving in typische belettering en de jaaraanduiding "Anno 1929" dragen daartoe bij.
Het ‘Palais du Comte Jean’ heeft een heel cruciale, beeldbepalende ligging recht tegenover de Pier - het wordt er in 1929 gebouwd op een perceel dat tot dan toe uit duinen bestond -; op het bouwplan wordt dan ook expliciet vermeld dat het gebouw recht tegenover de Pier gelegen is (de Pier ligt in 1928-1929 nog in puin, maar was in 1928 reeds aangekocht door het stadsbestuur en zal in 1931 -1933 in een zelfde luxueuze art-decostijl heropgebouwd worden).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Palais du Comte Jean

Zeedijk 214-215 (Blankenberge)
Dubbelresidentie gebouwd in 1929 aan de oostzijde van de Blankenbergse Zeedijk. Voor de bouw van dit appartementsgebouw is het perceel recht tegenover de Pier nog in genomen door duinen, zie de opeenvolgende mutatieschetsen en een in 1924 te dateren prentbriefkaart (privébezit).