Beschermd monument

Geschilderde muuradvertentie voor Haig House

Beschermd monument van tot heden

ID
12902
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12902

Besluiten

Reclamemuurschildering Haig House en voortuinstrook
definitieve beschermingsbesluiten: 18-07-2013  ID: 5202

Beschrijving

De zijgevel met geschilderde muuradvertentie voor Haig House is beschermd als monument. De aanpalende voortuinstrook van de zijgevel werd in hetzelfde beschermingsbesluit beschermd als stadsgezicht.Waarden

De zijgevel met geschilderde muuradvertentie voor 'Haig House' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een goed bewaarde muurschildering uit de jaren 1930 die getuigt van het fronttoerisme dat na de Eerste Wereldoorlog rond leper op gang kwam. Het betreft meer bepaald een advertentie ten behoeve van Britse pelgrims die het front rond leper en de graven van geliefden wilden bezoeken. Op de muurschildering worden de Britse reizigers gewezen op het bestaan van 'Haig House', een onthaalplaats voor de Britse pelgrims in leper die ingericht was door de Britse oud-strijdersvereniging 'British Legion'. De muurschildering vormt aldus een uiterst zeldzame getuige van het naoorlogse fronttoerisme.
Als zijnde een geschilderde muuradvertentie ten behoeve van Britse pelgrims, die vanuit Calais en Poperinge reisden en aldus via de Poperingseweg naar het centrum van leper trokken. Door de specifieke ligging van de arbeidershuisjes in een bocht van de Poperingseweg en de aanpalende bouwvrij gebleven percelen was de muurschildering van ver zichtbaar.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuige die herinnert aan de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met onder meer de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
De muurschildering verwijst specifiek naar het Britse fronttoerisme uit het interbellum: oud-strijders, nabestaanden en toeristen die de 'Verwoeste Gewesten' en de graven van hun geliefden wilden bezoeken. Vandaag de dag wordt leper nog steeds druk bezocht door Britse toeristen, die de frontstreek en de graven van hun voorvaderen bezoeken.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Geschilderde muuradvertentie voor Haig House

Poperingseweg 65 (Ieper)
Muurschildering uit het interbellum, aangebracht op de zijgevel van een woning.