Batterij Ramien: restanten

Beschermd monument van 26-02-2007 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Nieuwpoort
Straat Oude Zeedijk
Locatie Oude Zeedijk (Nieuwpoort)
Alternatieve naam Marine Kustbatterij Ramien

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38016/708.1
  • OW002705

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Restanten van de marine kustbatterij Ramien

Oude Zeedijk zonder nummer, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

Op het gebied ten oosten van de IJzermonding en rond de vuurtoren was reeds in 1942 een batterij gelegen, volgens een schets van het verzet. Vanaf februari 1943 installeerden de Duitsers de marine kustbatterij Ramien op deze site. Aanvankelijk stonden de kanonnen op open beddingen, maar een jaar later begon men aan de bouw van geschutskazematten, dewelke werden opgeleverd in mei 1944. De geschutsbunkers werden korts na de oorlog afgebroken. De bunkers voor de andere functies van de batterij bleven tot op heden bewaard omdat ze op militair domein lagen. Momenteel zijn dit er nog zeven.

Beknopte karakterisering

Typologiebatterijen
DateringWO II
Tags Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

De bescherming omvat de restanten van de marine kustbatterij Ramien.

Waarden

De restanten van de Marine Kustbatterij Ramien zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze oorlogssites zijn van belang voor de militaire geschiedenis. Zij geven een beeld van de evolutie in de krijgskunde en de daaraan verbonden technische ontwikkeling. Het betreft de materiële getuigen van de Tweede Wereldoorlog, één van de belangrijkste gebeurtenissen van de 20ste eeuw. De meeste bunkersites maken deel uit van de Atlantikwall, die samen met de Ostwall, de Südwall en de Westwall, een belangrijk element vormde in de verdediging van het Duitse rijk, kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Atlantikwall, die de verdediging van de Atlantische kust tot doel had, strekte zich uit van de Golf van Biscaje tot aan de Noordkaap. De linie, bestaande uit talrijke afzonderlijke bunkers, moest de vijandelijke aanval opdelen in kleine stukken zodat de aanvalskracht gehalveerd werd en de vijand tijd verloor met het opruimen van de afzonderlijke verzetsnesten. Deze relicten van de Atlantikwall gelegen op Belgisch grondgebied werden na inventarisatie geselecteerd volgens de volgende criteria: de zeldzaamheid van de constructie, de interessante functie, bepaalde merkwaardige camouflagepatronen, de samenhang in de cluster en/ of de ruimere lokale groep, de plaats en functie in de algemene structuur van de Atlantikwall.

De restanten van de Marine Kustbatterij Ramien te Nieuwpoort vormen een interessante site omwille van het groot aantal bewaarde bouwwerken. Ten oosten van de IJzermonding was reeds in 1942 een batterij gelegen. Vanaf februari 1943 installeerden de Duitsers er de marine kustbatterij Ramien, aanvankelijk met kanonnen op open beddingen. Een jaar later begon men aan de bouw van geschutskazematten. Vandaag zijn nog zeven bunkers met diverse functies bewaard. Op twee modellen na_gaat het om vroege marine ontwerpen die nog nergens anqers werden aangetroffen. De unieke keukenbunker vormt een uitzondering: het is een Regelbau 645, een type dat vanaf het eerste kwartaal van 1943 werd gebouwd. De bunker omvat een garage voor het mobiele fornuis en een voorraadkamer. Daarnaast is ook de grootste bunker een Regelbau van een type dat ten noorden van Boulogne ook werd aangetroffen. Het is een manschappenbunker met grote kamers voor de soldaten en kleinere voor de officieren en onderofficieren. Een kleinere manschappenbunker met twee troepenkamers ligt net achter de keukenbunker. Een derde manschappenbunker - rechts van de keukenbunker - is volledig ingegraven en heeft een kamer voor tien soldaten en een kamer voor eeri officier of twee onderofficieren. De munitie werd vermoedelijk opgeslagen in een bunker met één lokaal: De aanwezigheid van twee WC-bunkers toont aan dat het om een dichtbevolkt steunpunt ging. Samen met de keukenbunker bewijst dit type dat de Kriegsmarine meer aandacht aan hun kustbatterijen -besteedde dan de landmacht. Om de site te vervolledigen vindt men hier ook nog twee gaaf bewaarde loopgravenstelsels met schuttersposities en een Tobruk.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.