Beschermd monument

Herenhuis

Beschermd monument van 26-04-2002 tot heden

ID
12906
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12906

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-04-2002  ID: 3843

Beschrijving

Het herenhuis is beschermd als monument.Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een beeldbepalend pand met een waardevolle en vrij unieke, barokke voorgevel voorzien van een rijke vormgeving die zeldzaam is voor Brugge. Niettegenstaande de opeenvolgende functies en de grondige aanpassingswerken in 1961 bevat het pand nog gedeeltelijk een oudere kern bestaande uit balklagen en een kelder. Merkwaardig bijgebouw uit vermoedelijk uit de 18de eeuw met bepleisterde moerbalken, lijstwerk en naar verluidt een kelder met centrale zuil.

sociaal-culturele waarde

Als een pand met door de eeuwen heen interessante en uiteenlopende functies namelijk als woonhuis, suikerfabriek, kostschool, opslagplaats, kantoren en vandaag opnieuw woonhuis met een ruime stadstuin. De ligging en de uitzonderlijke barokke gevelversiering verleent het pand een beeldbepalend karakter.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis

Naaldenstraat 23 (Brugge)
Breedhuis van zeven traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak (Vlaamse pannen), 17de-eeuwse gevel. De mezzanino is vermoedelijk een 19de-eeuwse toevoeging.