Beschermd monument

Stadswoning

Beschermd monument van tot heden

ID
12915
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12915

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-04-2002  ID: 3843

Beschrijving

De stadswoning is beschermd als monument.Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een 16de-eeuws pand met bakstenen trapgevel getypeerd door de kenmerkende Brugse travee, type III en voorzien van cartouches, waarin onder meer de datering "1530". Uitzonderlijk is de achtergevel afgewerkt als trapgevel. Het pand bewaart ook waardevolle interieurelementen zoals een Lodewijk XV-schouw, een keukentje uit de eerste helft van de 20ste eeuw, op sommige plaatsen de 16de-eeuwse moerbalken met balksleutels en een merkwaardig dakgebinte.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning

Nieuwstraat 8 (Brugge)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), van 1530, zie cartouches bovenaan de penanten met opschrift "1530 / Vix fuit sita domus / quod monstrat conditor eius /" + afbeelding van een hand met letters "lab" + een afkorting. Laatgotische, verankerde bakstenen trapgevel (9 treden + topstuk) getypeerd door Brugse traveeën, type III.