Beschermd monument

Villa Tremouroux-Dumont met dienstvleugel

Beschermd monument van 06-02-1990 tot heden
ID: 1292   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1292

Besluiten

Villa Tremouroux-Dumont en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 06-02-1990  ID: 2354

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de woonvleugel en vrijstaande dienstvleugel van de voormalige villa Tremouroux-Dumont.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
Architecturale waarde: een vrij gaaf bewaard voorbeeld van een midden 19de-eeuwse villa met fraai interieur, opgetrokken in de toen vigerende ‘sculpturale’ baksteenstijl, bestaande uit een duidelijk afgelijnd vierkant volume onder tentdak, geritmeerd door horizontale en verticale muurbanden die de spaarvelden met beluikte steekboogvensters aflijnen, het geheel bekroond met twee 1747 gedateerde barokke topgevels.
Historisch-archeologische waarde: een 19de-eeuwse villa circa 1855 gebouwd door de Tiense bankier Tremouroux op de funderingen van het oude Bellekomkasteel, binnen de oorspronkelijke cirkelvormige omgrachting.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000758, Villa Tremeroux-Dumont en omgeving (S.N., 1986).


Waarden

De voormalige villa Tremouroux-Dumont met inbegrip van de dienstvleugel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architecturale waarde

historische waarde

in casu historische-archeologische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Villa Tremouroux-Dumont

Klein Overlaar 77, 77A (Hoegaarden)
Eclectische villa uit het derde kwart van de 19de eeuw, bereikbaar langs een vrij lange, gekasseide dreef. Centraal op het voorplein bevindt zich het woongedeelte en meer zuidwaarts, vlak naast de omwalling, een U-vormige dienstvleugel.


Villa Trémouroux-Dumont met park

Klein Overlaar 77, 77A (Hoegaarden)
Eclectische villa gebouwd omstreeks 1857 op de plaats van een dubbele feodale motte, omgeven door landschappelijk park van 35 are, aangelegd rond 1860 en uitgebreid rond 1900 tot 1,5 hectare.