Beschermd cultuurhistorisch landschap

IJzermonding

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 16-10-1981 tot heden
ID: 12926   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12926

Besluiten

IJzermonding
definitieve beschermingsbesluiten: 16-10-1981  ID: 1711

Beschrijving

Het gebied van de IJzermonding te Nieuwpoort werd beschermd als landschap bij koninklijk besluit van 16 oktober 1981. De IJzermonding met ruimere omgeving werd later beschermd als landschap bij ministerieel besluit van 1 juni 1994.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen bracht een advies uit waarbij de wetenschappelijke waarde van de IJzermonding als volgt werd gemotiveerd:

geologisch en geomorfologisch: de verschillende stadia van het sedimentatieproces kunnen er waargenomen worden, alsook erosieverschijnselen;

de grote biodiversiteit aan biotopen met hun kenmerkende vegetatie: slikke, met onder andere Spartina towsendii (Engels slijkgras), Salicornia stricta (zeekraal), Spergularia media (gerande schijnspurrie), Aster tripolium (zulte); lage schorre, met onder andere Puccinellia maritima (gewoon kweldergras), Plantago maritima (zeeweegbree), Limonium vulgare (lamsoor), Halmione portucaloides (gewone zoutmelde); hoge schorre, met onder andere Agropyron pumgens (strandkweek), Glaux maritima (zeealsem), Festuca rubra (rood zwenkgras); het vloedmerk, Atriplex littoralis (rood zwenkgras), Atriplex hastate (spiesbladige melde), Matricaria maritima subsp. inodora (reukloze kamille), Cakile maritima (zeeraket), Sonchus asper (ruwe melkdistel), Beta vulgaris subsp. maritima (strandbiet).

ornithologisch: het voorkomen van een groot aantal waadvogels, onder meer de scholekster, bontbekplevier, strandplevier, tureluur, bonte strandloper, zilverplevier, steenloper, wulp, drieteenstrandloper en rosse grutto.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000412, IJzermonding, advies KCML (1981).


Waarden

De IJzermonding is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

IJzermonding en Sint-Laureinsduinen

Lombardsijde, Westende (Middelkerke), Nieuwpoort (Nieuwpoort)
Deze ankerplaats strekt zich uit op de rechteroever van de Ijzer (havengeul) bij Nieuwpoort met inbegrip van het strand, het natuurreservaat Ijzermonding en de Sint-Laureinsduinen tot de bebouwing van Westende-Bad. Het gehele gebied ligt langs het vroegere Ijzerestuarium op een voormalig eiland die van het vasteland gescheiden was door een kreek die in de Ijzer uitmondde. Vóór de 12de eeuw ontwikkelde zich een duinenfront op dit schorrengebied wat bewoning mogelijk maakte. De ankerplaats omvat de sequentie van strand en duinen tot polder en een slikken- en schorrengebied nabij de monding. Het strand is gescheiden van de Sint-Laureinsduinen door een lage dijk, een restant van de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog.