Beschermd monument

Bunker Steunpunt Iltis Oostende Landfront

Beschermd monument van 26-02-2007 tot heden
ID: 12928   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12928

Besluiten

Militaire bouwwerken uit de Tweede Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 26-02-2007  ID: 4483

Beschrijving

De bescherming omvat een commandopost die deel uitmaakt van het Steunpunt Iltis Oostende Landfront.Waarden

De commandopost deeluitmakend van het Steunpunt Iltis Oostende Landfront is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze oorlogssites zijn van belang voor de militaire geschiedenis. Zij geven een beeld van de evolutie in de krijgskunde en de daaraan verbonden technische ontwikkeling. Het betreft de materiële getuigen van de Tweede Wereldoorlog, één van de belangrijkste gebeurtenissen van de 20ste eeuw. De meeste bunkersites maken deel uit van de Atlantikwall, die samen met de Ostwall, de Südwall en de Westwall, een belangrijk element vormde in de verdediging van het Duitse rijk, kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Atlantikwall, die de verdediging van de Atlantische kust tot doel had, strekte zich uit van de Golf van Biscaje tot aan de Noordkaap. De linie, bestaande uit talrijke afzonderlijke bunkers, moest de vijandelijke aanval opdelen in kleine stukken zodat de aanvalskracht gehalveerd werd en de vijand tijd verloor met het opruimen van de afzonderlijke verzetsnesten. Deze relicten van de Atlantikwall gelegen op Belgisch grondgebied werden na inventarisatie geselecteerd volgens de volgende criteria: de zeldzaamheid van de constructie, de interessante functie, bepaalde merkwaardige camouflagepatronen, de samenhang in de cluster en/ of de ruimere lokale groep, de plaats en functie in de algemene structuur van de Atlantikwall.

De commandopost te Stene maakte deel uit van de algemene verdediging van de havenstad Oostende, meer bepaald van het Steunpunt Iltis Oostende Landfront. Deze bunker maakte deel uit van een uitgebreid steunpunt met verschillende bunkers waaronder de commandobunker, een communicatie-, een verpleeg-, een water- en twee manschappenbunkers. Enkel de commandobunker is bewaard. De bunker is bijzonder interessant omwille van de talrijk bewaarde uitrustingsstukken, zoals onder meer stalen deuren, filters en schakelkastjes. Bovendien draagt de commandobunker bij tot het algemene beeld van de lokale bevelvoering van de Atlantikwall. Samen met de andere te behouden sites rond Oostende geeft deze bunker een duidelijk en samenhangend beeld van de Duitse verdedigingsstrategie, gekend onder de naam "Stützpunktgruppe Ostende" (steunpuntgroep) . De nog bewaarde verdedigingsstructuren uit de tweede Wereldoorlog rond Oostende onderscheiden zich als dusdanig zelfs op Europees niveau.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Commandobunker uit de Tweede Wereldoorlog

Oudstationstraat 8 (Oostende)
Oudstationsstraat nr. 8. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bevond zich rond de Oudstationsstraat een uitgebreid steunpunt met verschillende bunkers waaronder de commandobunker, een communicatie-, een verpleeg-, een water- en twee manschappenbunkers. Deel uitmakend van de Atlantikwall. Thans blijft de commandobunker nog over, geïntegreerd in het gemeentehuis van Stene. Rondom de bunker werd een muur