Beschermd monument

Klooster van de grauwzusters

Beschermd monument van 28-05-2003 tot heden

ID
12935
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12935

Besluiten

Gebouwen in Kortrijk
definitieve beschermingsbesluiten: 28-05-2003  ID: 4043

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het voormalig klooster van de grauwzusters, met bijhorende poortdoorgang ten zuiden van de Sint-Maartenskerk.Waarden

Het voormalig klooster van de grauwzusters, met bijhorende poortdoorgang is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde deel uitmakend van het voormalige klooster van de grauwzusters, dat sinds 1433 hier gevestigd was.
Als zijnde een belangrijk structuurbepalend en historisch element binnen het stedelijk weefsel.
Als zijnde in kern opklimmende tot de 15de eeuw cf. onder meer de kelder met tongewelf, de balkroostering met zware moerbalken, de zijgevel met metselaarstekens in zwarte baksteen en de behouden rondboogvensters met gotisch traceerwerk die naar de vroegere kapel verwijzen. Omwille van de achtergevel van nummer 1A, getypeerd door laat 17de-eeuwse of vroeg 18de-eeuwse vensteromlijstingen. Omwille van de beeldbepalende poortdoorgang onder druiplijst. Niettegenstaande de opeenvolgende functies en de grondige aanpassingswerken bevat het pand een geheel aan interessante en voor Kortrijk zeldzame constructieve en decoratieve elementen gaande van de 15de eeuw tot de 20ste eeuw, dat van dit pand een belangrijke bouwhistorische getuige maakt.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een belangrijke getuige van de monastieke geschiedenis in Vlaanderen en meer bepaald in Kortrijk.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Klooster van de grauwzusters

Grijze-Zustersstraat 1-3, 1A, Nedervijver 4-5, 7 (Kortrijk)
Huidig gebouwencomplex, in kern teruggaand tot de 15de-eeuw en verscheidene malen verbouwd in de loop van 16de, 17de, 18de, 19de en 20ste eeuw, is gelegen tussen de Grijze Zusterstraat, het Jozef Vandaleplein, Steenpoort en het Overbekeplein.