Beschermd monument

Bunker Steunpunt Oostende Landfront

Beschermd monument van 26-02-2007 tot heden

ID
12940
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12940

Besluiten

Militaire bouwwerken uit de Tweede Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 26-02-2007  ID: 4483

Beschrijving

De bescherming omvat een observatiepost die deel uitmaakte van het Steunpunt Oostende Landfront.Waarden

De observatiepost deeluitmakend van het Steunpunt Oostende Landfront is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze oorlogssites zijn van belang voor de militaire geschiedenis. Zij geven een beeld van de evolutie in de krijgskunde en de daaraan verbonden technische ontwikkeling. Het betreft de materiële getuigen van de Tweede Wereldoorlog, één van de belangrijkste gebeurtenissen van de 20ste eeuw. De meeste bunkersites maken deel uit van de Atlantikwall, die samen met de Ostwall, de Südwall en de Westwall, een belangrijk element vormde in de verdediging van het Duitse rijk, kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Atlantikwall, die de verdediging van de Atlantische kust tot doel had, strekte zich uit van de Golf van Biscaje tot aan de Noordkaap. De linie, bestaande uit talrijke afzonderlijke bunkers, moest de vijandelijke aanval opdelen in kleine stukken zodat de aanvalskracht gehalveerd werd en de vijand tijd verloor met het opruimen van de afzonderlijke verzetsnesten. Deze relicten van de Atlantikwall gelegen op Belgisch grondgebied werden na inventarisatie geselecteerd volgens de volgende criteria: de zeldzaamheid van de constructie, de interessante functie, bepaalde merkwaardige camouflagepatronen, de samenhang in de cluster en/ of de ruimere lokale groep, de plaats en functie in de algemene structuur van de Atlantikwall.

De observatiepost te Zandvoorde maakte deel uit van de algemene verdediging van de havenstad Oostende, meer bepaald van het Steunpunt Oostende Landfront. De Polderdijk, die de zuidelijke flank van het Landfront uitmaakte, was verdedigd door een geschutskazemat (voorgesteld onder nr. 9) en iets verderop een kleine bakstenen observatiepost. De observatiepost diende om een scherpe bocht in het oude spoorwagtraject te bewaken.
Samen met de andere te behouden sites rond Oostende geeft deze bunker een duidelijk en samenhangend beeld van de Duitse verdedigingsstrategie, gekend onder de naam "Stützpunktgruppe Ostende" (steunpuntgroep). De nog bewaarde verdedigingsstructuren uit de tweede Wereldoorlog rond Oostende onderscheiden zich/ als dusdanig zelfs op Europees niveau.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse observatiepost van de Tweede Wereldoorlog

Polderdijk zonder nummer (Oostende)
Polderdijk z.nr. Duitse observatiepost van de Tweede Wereldoorlog, gelegen aan een scherpe bocht van de Polderdijk, ter hoogte van het geodetisch punt. Maakt deel uit van de zuidelijke flank van het 'Landfront' flankerend in de richting van Stene, een onderdeel van de Atlantikwall (1942-1944). Hier maakt de polderdijk een scherpe bocht om het spoorwegtraject te kunnen volgen dat hier tijde