Beschermd monument

Batterij Steunpunt Oostende Landfront

Beschermd monument van 26-02-2007 tot heden
ID: 12942   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12942

Besluiten

Militaire bouwwerken uit de Tweede Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 26-02-2007  ID: 4483

Beschrijving

De bescherming omvat de restanten van een veldbatterij die deel uitmaakte van het Steunpunt Oostende Landfront.Waarden

De restanten van de veldbatterij deeluitmakend van het steunpunt Oostende Landfront zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze oorlogssites zijn van belang voor de militaire geschiedenis. Zij geven een beeld van de evolutie in de krijgskunde en de daaraan verbonden technische ontwikkeling. Het betreft de materiële getuigen van de Tweede Wereldoorlog, één van de belangrijkste gebeurtenissen van de 20ste eeuw. De meeste bunkersites maken deel uit van de Atlantikwall, die samen met de Ostwall, de Südwall en de Westwall, een belangrijk element vormde in de verdediging van het Duitse rijk, kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Atlantikwall, die de verdediging van de Atlantische kust tot doel had, strekte zich uit van de Golf van Biscaje tot aan de Noordkaap. De linie, bestaande uit talrijke afzonderlijke bunkers, moest de vijandelijke aanval opdelen in kleine stukken zodat de aanvalskracht gehalveerd werd en de vijand tijd verloor met het opruimen van de afzonderlijke verzetsnesten. Deze relicten van de Atlantikwall gelegen op Belgisch grondgebied werden na inventarisatie geselecteerd volgens de volgende criteria: de zeldzaamheid van de constructie, de interessante functie, bepaalde merkwaardige camouflagepatronen, de samenhang in de cluster en/ of de ruimere lokale groep, de plaats en functie in de algemene structuur van de Atlantikwall.

De restanten van de veldbatterij te Zandvoorde maakten deel uit van de algemene verdediging van de havenstad Oostende, meer bepaald van het Steunpunt Oostende Landfront. Deze goed bewaarde site ligt ten zuiden van de voormalige spoorweg van Oostende naar Torhout en ten noorden van Zandvoorde. De kanonnen van de batterij stonden. op grote open beddingen van baksteen bezet met een betonlaag. In het midden van de batterij stond een kleine Vf manschappenbunker. De grote en complexe vorm van deze open beddingen maakt de site interessant. Opmerkelijk is ook het feit dat de Duitsers één model bedding gebruikt hebben voor twee constructies en dat ze hetzelfde model in spiegelbeeld gebouwd hebben voor de twee andere. Bovendien ligt deze batterij op dezelfde lijn van de reeds beschermde veldbatterijen in de polders: Adinkerke, Westende (Bamburg), Leffinge, Stene.
Samen met de andere te behouden sites rond Oostende geeft deze bunker een duidelijk en samenhangend beeld, van de Duitse verdedigingsstrategie, gekend onder de naam "Stützpunktgruppe Ostende" (steunpuntgroep). De nog bewaarde verdedigingsstructuren uit de tweede Wereldoorlog rond Oostende onderscheiden zich als dusdanig zelfs op Europees niveau.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse veldbatterij

Grintweg zonder nummer (Oostende)
Restanten van een Duitse veldbatterij deeluitmakend van het steunpunt van het Oostendse 'Landfront', een onderdeel van de Atlantikwall (1942-1944). Goed bewaarde site gelegen ten zuiden van de spoorlijn Torhout-Oostende. Veldbatterij voor 10.5 cm houwitsers.