Beschermd monument

Ensemble van burgerhuizen

Beschermd monument van tot heden

ID
12946
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12946

Besluiten

Burgerhuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-2003  ID: 4090

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het ensemble van burgerhuizen is beschermd als monument.Waarden

Het samenstel van bel-etageburgerhuizen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een aaneengesloten bouwblok met een uitzonderlijk gaaf bewaarde volumewerking en ritmering door de bel-etages.
Als zijnde een ensemble van bel-etageburgerhuizen waarvan de functies representatief zijn binnen de wijk voor rijke badgasten rond de Sint-Rochuskerk die zich ontwikkelde vanaf eind de jaren 1880; de oorspronkelijke structuur van souterrain (soms met dienstdeurtjes) en bel-etage eventueel met (open) loggia is nog steeds erg goed afleesbaar en getuigt van de toenmalige sociale stratificatie.
Als zijnde panden die vaak in een opschrift een eigen naam meekregen, wat mede het prestige van deze bel-etageburgerwoningen onderschrijft.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een gaaf bewaard aaneengesloten bouwblok waarvan alle panden nog dateren uit de periode circa 1900-1915.
Als zijnde een bouwblok grotendeels met gevelparementen van geglazuurde baksteen of faience, typisch voor de kustarchitectuur van de eerste decennia van de 20ste eeuw; de panden met een bakstenen parement kaderen nog in de eclectische traditie met inslag van de neo-Vlaamse renaissance van de jaren 1890.
Als zijnde een ensemble van panden die meestal een erg goed voorbeeld vormen van het bel-etageburgerhuis cf. de erg goed aflees bare structuur van souterrain en bel-etage, soms met bewaarde (open) loggia, dikwijls uitgewerkt in arduin; dit ensemble illustreert het verder leven van genoemd burgerhuistype in een iets jongere straat binnen de wijk voor rijke badgasten rond de Sint-Rochuskerk.
Als zijnde panden waarvan er een aantal getuigen van het oeuvre van de Blankenbergse architecten A. Neirynck, J. Heyneman en vooral stadsarchitect F. Cosman, laatst genoemde in opdracht van de belangrijke grondeigenaar Uten-Jansen.
Als zijnde een aaneengesloten bouwblok van panden uit de periode circa 1900-1915 waarvan de gevelopstand en de stijlkenmerken van de meeste panden terug te voeren zijn tot de oorspronkelijke bouwaanvraag cf. de grotendeels gaaf bewaarde detaillering van houtwerk, balkonleuningen, kroonlijsten enzovoort; erg markerend zijn ook enkele samenstellen van twee à vijf panden in spiegelbeeldschema.

artistieke waarde

Als zijnde een bouwblok met parementen van geglazuurde baksteen of faience, waaronder enkele panden met typische art-nouveauversiering, bijvoorbeeld een sgraffitopaneel (nummer 8) of een klein tegelpaneel (nummer 10), of het uitzonderlijke tegelparement van ‘Villa Olga’ (nummer 22) met de open loggia met landschapstegeltableaus; deze sierlijke parementen zijn typisch voor de kustarchitectuur, van de eerste decennia van de 20ste eeuw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Ensemble van burgerhuizen

Descampsstraat 12-20 (Blankenberge)
"Villa Madeleine", "Villa Cecile", "Villa Belladonna", "Villa Carmen" en "Villa San Remo" zie opschriften boven de loggia's. Ensemble van bel-etageburgerhuizen in spiegelbeeldschema, gebouwd in 1906 naar ontwerp van stadsarchitect Felix Cosman (Blankenberge) op gronden van meneer Uten-Jansen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.