Beschermd monument

Rectorswoning klooster Barberendal

Beschermd monument van 04-04-1995 tot heden
ID: 1295   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1295

Besluiten

Klooster Barberendal: rectorswoning
definitieve beschermingsbesluiten: 04-04-1995  ID: 2833

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de rectorswoning behorend tot het voormalige klooster van Barberendal.


Waarden

De rectorswoning van het klooster Barberendal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als enig overblijvende vleugel van het in 1389 op een eilandje gevormd door de Borggracht en de Gete in Tienen gestichtte klooster van Barberendal, een priorij van kanunnikessen van de H. Augustinus, die sinds 1412 deel uitmaakte van de Congregatie van Windesheim. Opgeheven met de Franse Revolutie bood het klooster het begin van vorige eeuw onderdak aan de 'Kleine Fabriek', de voorloper van de Tiense suikerraffinaderij.
Als 1539 gedateerd twee bouwlagen tellend breedhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl met midden 18e-eeuwse uitbreiding, dat niettegenstaande diverse aanpassingswerken nog een goed beeld van een ruim bemeten rectorswoning geeft.

artistieke waarde

Waardevolle elementen van de binneninrichting zijn de twee, fraai gestuctte rococo-schouwen en de bepleisterde troggewelfjes waaronder een 16e-eeuwse balkbeschildering met bloemmotief bleef bewaard.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Rectorswoning klooster Barberendal

Molenstraat 63 (Tienen)
Enige resterende vleugel van het klooster van Barberendal, de centrale kern van het gebouw werd volgens een gevelsteen in de zuidgevel in 1539 gebouwd.