Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Domein Engelendale

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 10-11-1995 tot heden

ID: 12950   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12950

Besluiten

Kapel, poortgebouw en domein Engelendale
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2949

Beschrijving

Het domein Engelendale is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het domein Engelendale is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de tot op heden onopgegraven, laatmiddeleeuwse site van het klooster der Jacobinessen en later van de drie vermelde historische hoeven. Bovendien is deze plaats stedenbouwkundig belangrijk als overgang van het bebouwde naar het open landschap.

historische waarde

Als zijnde de tot op heden onopgegraven, laatmiddeleeuwse site van het klooster der Jacobinessen en later van de drie vermelde historische hoeven. Bovendien is deze plaats stedenbouwkundig belangrijk als overgang van het bebouwde naar het open landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Domein Engelendale

Astridlaan 405, 409, 409A (Brugge)
Het zogenaamde "domein Engelendale", gelegen ten noorden van de dorpskern en van de Astridlaan, is toegankelijk via onverharde opritten respectievelijk ten zuiden, ten oosten en ten noorden, naar verluidt Wilgen-, Linden- en Beukendreef genoemd. Behouden, grosso modo trapeziumvormige omwalling. Omliggend weiland en deels begraasd erf.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Rijkevelde en omgeving

Oedelem (Beernem), Assebroek, Sint-Kruis (Brugge), Sijsele (Damme)
Door de arme zandgrond was dit gebied tot de 18de eeuw een wastine die benut werd als gemeenschappelijke graasgrond met heidevegetatie en enkele verspreid gelegen veldvijvers. In de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw werden deze minder goeie landbouwgronden aanvankelijk met loofbomen bebost, later met naaldbomen. Het landschap wordt gestructureerd door het reliƫf (landduinen) en de hydrografie: centraal in de ankerplaats loopt de Meersbeek van Sijsele in west-zuidwestelijke richting. De Loweiden zijn een complex van voornamelijk weilanden en in mindere mate akkerlanden met een zeer kleinschalige percelering die historisch vrij stabiel is. De bebouwing (onder meer kasteel Rijkevelde, Hof ter Leiden en kasteel Ten Torre) bevindt zich vooral aan de rand van de vallei op hoger gelegen gronden. In de noordwestelijke uithoek ligt het natuurgebied Schobbejakshoogte.