Beschermd monument

Van Ackers Hof

Beschermd monument van 28-05-2003 tot heden

ID
12953
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12953

Besluiten

Gebouwen in Kortrijk
definitieve beschermingsbesluiten: 28-05-2003  ID: 4043

Beschrijving

De bescherming als monument omvat Van Ackers Hof, een ensemble van kleine sociale woningen rond een binnenplaats naar ontwerp van J.R. Van Hoenacker.Waarden

Van Ackers Hof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het Van Ackers Hof wordt beschouwd als voorloper van de tuinwijkgedachte in België en uitloper van de begijnhofgedachte door het samenvoegen van een kapel en woonhuizen rondom een binnentuin.
Het door een poort afgesloten ensemble van kleine sociale woningen gecombineerd met een kapel vormt een belangrijk element in het Kortrijkse oeuvre van architect J.R. Van Hoenacker die er talrijke herenhuizen ontwierp.
Als zijnde een wooncomplex met gesloten karakter waarbij de huizen geschikt zijn rond een centrale binnenplaats of hof met centrale rondweg voorzien van axiale paadjes.

sociaal-culturele waarde

Als behuizing voor weduwen en oudere vrouwen, voortkomend uit de traditie van het bureau van weldadigheid dat dankzij schenkingen, in casu van C. Vanackere-Degeest, huizen opricht voor minderbedeelden. Opmerkelijk aan het Van Ackers hof is de aandacht die besteed wordt aan betere levenskwaliteit, onder meer door het groeperen van de huizen rondom een binnentuin; dit in tegenstelling tot de talrijke Kortrijkse beluiken. Dit type met kapel gaat terug op oudere voorbeelden zoals het Baggaertshof en de typologie van begijnhoven. Samen met de omliggende bebouwing vormt de wijk een prefiguratie van de tuinwijken die ontstaan na de Eerste Wereldoorlog. Bovendien typerend dat het hier om een schenking gaat wat de grond betreft.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Van Ackers Hof

Hoog Mosscher 61-62, 64-77 (Kortrijk)
Op de hoek van Hoog Mosscher en de Meiweg ligt het z.g. "Van Ackers Hof". Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. Genoemd naar grondeigenaar Constantin Van Ackere-Degeest (°1863-†1914), cf. casement op poort met voorheen opschrift "Fondie Ct Vanackere-Degheest". Kapel en zestien huisjes rond een binnenhof gebouwd in 1913 naar ontwerp van J.R. Van Hoena