Beschermd monument

Hoeve 't Land van Belofte: woonhuis, stal, schuur en melkhuis

Beschermd monument van 16-04-2004 tot heden

ID
12967
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12967

Besluiten

Gebouwen in Sint-Pieters
definitieve beschermingsbesluiten: 16-04-2004  ID: 4216

Beschrijving

De hoeve 't Land van Belofte is beschermd als monument. De bescherming omvat het woonhuis, de stal, de schuur en het melkhuis.Waarden

De hoeve zogenaamd 't Land van Belofte, omvattende het woonhuis, de stal, de schuur en het melkhuis, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een hoeve die een uitzonderlijk goed bewaard en representatief voorbeeld is van een hoeve van het langgeveltype met geïncorporeerde stal- en schuurvleugel. In de literatuur wordt de hoeve aangeduid als een modelhoeve van het langgestrekte geveltype;
Als zijnde een voorbeeld van een historisch belangrijke hoeve, zeker in kern opklimmend tot de 17de eeuw, omvattende het boerenhuis met opkamer, in het verlengde hiervan een schuur en stal en aan de straatzijde het vroegere melkhuis.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een hoeve dat door de omvang en uitzonderlijke lengte beeldbepalend is langs de Oostendse Steenweg.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve 't Land van Belofte

Oostendse Steenweg 229 (Brugge)
Het huidig uitzicht van het gebouwenbestand komt grosso modo overeen met het gebouwenbestand afgebeeld op de kopie van de vermoedelijk 18de-eeuwse kaart. Het boerenhuis met geïncorporeerde stal- en schuurvleugel is afgedekt met een ongelijkmatig zadeldak bedekt met Vlaamse pannen.