Beschermd monument

Kasteel Vanackere met aanhorigheden en oorlogsmonument

Beschermd monument van tot heden

ID
12977
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12977

Besluiten

Geografisch pakket Wevelgem
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4405

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel Vanackere, gelegen langs de Vanackerestraat te Wevelgem, de conciërgewoning, de twee tuinpaviljoentjes (waarvan één met ijskelder), de berceau in het park en het afsluitend hek ). Het oorlogsmonument ten oosten van het kasteel maakt eveneens deel uit van de bescherming.Waarden

Kasteel Vanackere, de conciërgewoning, de twee tuinpaviljoentjes, waarvan één met ijskelder, het oorlogsmonument, de berceau en het afsluitend hek zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een kasteeltje, in l894-l896 gebouwd door Jules Vanackere-Van der Mersch, lid van een belangrijke Wevelgemse familie. De site is nog volledig en bestaat uit het kasteel, de conciërgewoning en twee tuinpaviljoentjes waarvan één met ijskelder. Vermeldenswaardig is tevens het ijzeren hek dat bewaard bleef ten zuidwesten van het gebouw.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een kasteel van l894-l896 naar ontwerp van de Kortrijkse architect C. Vanhoutte, opgetrokken in neo-Vlaamserrenaissance-stijl. Er werd veel aandacht geschonken aan de decoratieve uitwerking van de gevel confer het rijkelijk gebruik van arduin, de fries met keramische tegeltjes, de hoektorentjes en de fraaie inkompartij met bordes en decoratief uitgewerkt portaal. Ook de andere gebouwen, met name beide gloriëttes en de conciërgewoning worden getypeerd door het verzorgde materiaalgebruik confer de rode baksteenbouw en de friesjes met invulling van cementtegels.
Als zijnde een imposant en beeldbepalend gebouw, dat een belangrijk element vormt in het straatbeeld van de Vanackerestraat.
Omwille van het vrij gaaf bewaard, rijk eclectisch interieur, aansluitend bij de laat 19de-eeuwse tendensen om elke kamer volgens een andere stijl te decoreren. Opmerkelijk is de ruimte, thans in gebruik als kabinet van de burgemeester, aangekleed in neo-Vlaamserenaissance-stijl.
Omwille van de lovergang als zijnde een zeldzaam bewaard en typisch klassiek parkelement bij het kasteel in het dorp, dat getuigt van de invloeden uit de Engelse parkstijl, die uitnodigen tot bewegen in de tuin. Bovendien getuigt het relict samen met de beide gloriettes van de sterke architecturale invloeden bij de aanleg van het park en de welstand van de bouwheer van kasteel en park.
Omwille van het beeldbepalende oorlogsmonument in de vorm van een bronzen beeld van een Belgische soldaat op een arduinen voetstuk als zijnde een representatief voorbeeld uit het oeuvre van de Kortrijkse kunstenaars J. Speybrouck en T. Viaene-Lagae.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een representatief voorbeeld van de verfijnde levensstijl van de burgerij op het einde van de 19de eeuw, ook de ijskelder verwijst naar de vroegere levensstijl en de nood aan comfort.
Als zijnde interessant door het grotendeels behouden eclectisch interieur met verzorgde en luxueuze binnenafwerking, als uiting van de status van de bewoners.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Berceau van bruine beuk in kasteelpark Vanackere

Wevelgem (Wevelgem)
In het noordoostelijke deel van het kasteelpark, aansluitend bij het gemeentelijk zwembad van Wevelgem, is er een berceau van circa 75 meter lang die in oorsprong is aangelegd bij de grens van het park. De berceau was er voor voor de bewoners van het kasteel die er volledig afgeschermd van de zon konden wandelen. Met een blanke huid onderscheidde men zich van werkende mensen die door arbeid op het land en in de moestuinen een getaande huidskleur hadden. De lovergang is uitgevoerd met bruine beuk en is op het moment van de inventarisatie toe aan een grondige restauratie. Een belangrijk deel van de berceau is door schaduwdruk en windworp beschadigd, de stalen steunconstructie is nog deels aanwezig.


Kasteeldomein Vanackere

Vanackerestraat 16 (Wevelgem)
Huidig gemeentehuis, ook het kasteel genoemd, in 1894-96 gebouwd als woonhuis door de familie Jules Vanackere-Van der Mersch. In 1954 worden kasteel en omliggend park aangekocht door de gemeente en ingericht als administratief centrum. In het park wordt de gemeentelijke openbare bibliotheek gebouwd.


Oorlogsmonument

Vanackerestraat zonder nummer (Wevelgem)
Het oorlogsmonument ter ere van de militaire slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog werd opgericht in 1920 naar ontwerp van J. Speybrouck (Kortrijk) en T. Viaene-Lagae (Kortrijk). Het monument bevatte aanvankelijk enkel de namen van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, in 1947 werden de namen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog toegevoegd.