Beschermd monument

Twee arbeiderswoningen: rechterdeel

Beschermd monument van tot heden

ID
12989
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12989

Besluiten

Hopmagazijn en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-01-1987  ID: 2266

Beschrijving

De arbeiderswoning is beschermd als monument. De aanpalende identieke arbeiderswoning ten westen werd in hetzelfde beschermingsbesluit beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de industrieel-archeologische en historische waarde van de woningen als volgt gemotiveerd: "als goed bewaarde, landelijke woningen met streekgebonden 19de-eeuwse kenmerken en waarvan de geschiedenis door het bewoningspatroon intrinsiek verbonden is met het voormelde hopmagazijn."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000531, Poperingseweg 318, 320, bijhorende woningen (S.N., 1987).


Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Twee arbeiderswoningen

Poperingseweg 318-320 (Ieper)
Identieke arbeiderswoningen waarvan de geschiedenis door het bewoningspatroon, intrinsiek met het links aanpalende hopmagazijn verbonden is.