Beschermd monument

Belgische opslagplaats voor springstof

Beschermd monument van 21-12-2011 tot heden

ID: 12990   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12990

Besluiten

Belgische opslagplaats voor springstof Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 21-12-2011  ID: 4911

Beschrijving

De bescherming omvat een Belgische betonnen opslagplaats voor springstof uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

De Belgische betonnen opslagplaats voor springstof W.O.I bij de Ganzepoot is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde:

Als zijnde een betonnen militaire constructie, die tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Belgische genie gebouwd werd voor de opslag van springstof. Deze springstof zou aangewend worden voor de ondermijning van het vlakbij gelegen sluizencomplex van de Ganzenpoot, mocht een Duitse doorbraak ter hoogte van Nieuwpoort dreigen. Dit sluizencomplex speelde een cruciale rol in de inundatie en waterhuishouding van de IJzervlakte en bezat tijdens de Eerste Wereldoorlog dan ook een belangrijke strategische waarde. De betonnen opslagplaats getuigt aldus van het militaire denken dat strategische infrastructuur nooit in vijandelijke handen mag vallen, want de vijand zou er voordeel mee kunnen doen.

Als zijnde een militaire constructie die door de Sapeurs-Pontonniers werd opgetrokken. Deze Belgische genie-eenheid was tijdens de oorlog verantwoordelijk voor de werking en instandhouding van het sluizencomplex in Nieuwpoort. Bij momenten dienden deze manschappen in heel gevaarlijke omstandigheden te opereren.

Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een typologisch uiterst zeldzame militaire constructie uit de Eerste Wereldoorlog. Binnen het gamma van bewaarde betonnen militaire constructies uit de Eerste Wereldoorlog zijn geen andere dergelijke kleine opslagplaatsen voor springstof gekend.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.

Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap van de Westhoek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Belgische opslagplaats voor springstof Eerste Wereldoorlog

Brugse Steenweg zonder nummer (Nieuwpoort)
Betonnen militaire constructie, in 1916 of 1917 gebouwd door de Belgische genie, voor de opslag van springstof waarmee het sluizencomplex van de Ganzenpoot zou kunnen ondermijnd worden, indien de geallieerde legerleiding dit bij een eventuele Duitse doorbraak noodzakelijk zou achten.