Beschermd monument

Belforttoren

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden
ID: 12994   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12994

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1937  ID: 20

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de belforttoren, die oorspronkelijk deel uitmaakte van de kleine of oude halle. Het betreft het laatste overblijfsel van de kleine halle, die grotendeels werd afgebroken om plaats te maken voor een postgebouw in 1899.


Waarden

De kleine Halle is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Belforttoren en oorlogsmonument

Grote Markt zonder nummer (Kortrijk)
Gelegen te midden van het Marktplein. Aan de zuidoostelijke zijde gemarkeerd door het oorlogsmonument van de Eerste Wereldoorlog onthuld op 15 juli 1923. Het monument werd ontworpen door stadsarchitect J. Demeere en G. De Vreese (beeldhouwwerk).