Elektromechanische maalderij Wierinckx met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-03-2004 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Lubbeek
Deelgemeente Pellenberg
Straat Molenstraat
Locatie Molenstraat 21 (Lubbeek)
Alternatieve naam Gasthuismolen

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/24066/101.1
  • 4.02/24066/109.1
  • OB001646

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Elektromechanische maalderij Wierinckx / Gasthuismolen

Molenstraat 21, Lubbeek (Vlaams-Brabant)

Gasthuismolen opgericht rond 1755 en stilgelegd in 1915, in 1898 nieuw industrieel gebouw naast de windmolen, in 1901 werd de maalderij uitgebreid, tussen 1928 en 1940 uitbreiding magazijn en machinegebouw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de elektromechanische maalderij Wierinckx met omgeving. De maalderij is eveneens als monument beschermd.

Waarden

De omgeving van de Gasthuismolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als oorspronkelijke molensite met de bijgebouwen en de mulderswoning die getuigen van de wijze waarop de gebouwen een erf vormden waarop oorspronkelijk ook nog de windmolen stond (in grondplan aangeduid) als ambachtelijk bedrijf waaruit de elektromechanische maalderij is ontstaan.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.