Beschermd monument

Duitse bunker R633

Beschermd monument van 19-10-1998 tot heden
ID: 13003   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13003

Besluiten

Mortierbunker R633
definitieve beschermingsbesluiten: 19-10-1998  ID: 3356

Beschrijving

De bescherming omvat de mortierbunker R633.


Waarden

Mortierbunker R633 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Een uniek en goed bewaard onderdeel van de Duitse kustverdediging van de Atlantikwall opgetrokken in de periode 1942- 1944. Het is het enig bewaarde exemplaar in Vlaanderen.

industrieel-archeologische waarde

Als goed bewaarde getuigenis van de vestigingsbouwkunst uit de Tweede Wereldoorlog en meer bepaald van de verdediging van de Duitse Atlantikwall.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse mortierbunker

Havengeulkaai zonder nummer (Oostende)
* Havengeulkaai z.nr. Duitse mortierbunker R633 uit de Tweede Wereldoorlog. Z.g. naar het nummer van het gebruikte standaardbouwplan of "Regelbau". Thans in gebruik als kleedkamer voor de sluiswachters. Beschermd als monument bij M.B. van 19/10/1998.Van dit type bunker zijn slechts eenentwintig stuks gebouwd, dit is het enige exemplaar in Belgiƫ. De bunker had als taak het strand, de batte