Beschermd monument

Monument Ieperse gesneuvelden

Beschermd monument van 01-07-2009 tot heden

ID
13021
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13021

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-2009  ID: 4638

Beschrijving

Het monument voor de Ieperse gesneuvelden is beschermd als monument. De bescherming omvat de gedenkmuur en het voorliggend bloemenperk met afsluiting op arduinen sokkel.Waarden

Het stedelijke oorlogsgedenkteken van Ieper is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Sterk architecturaal uitgewerkte gedenkmuur in hardsteen en brons, ontworpen door de Ieperse wederopbouwarchitect Jules Coomans en uitgevoerd door beeldhouwer Aloïs De Beu1e. In het gedenkteken is een uitgebreide symbolentaal terug te vinden, in de eerste plaats verwijzend naar overwinning, opoffering en vaderland.

historische waarde

in casu historische context: Het spanningsveld tussen vaderlandslievende en Vlaamsgezinde verenigingen, dat de na-oorlogse jaren kenmerkte, kwam bij de inhuldiging van het oorlogsgedenkteken van Ieper sterk tot uiting. De onthulling op 27 juni 1926 ging gepaard met rellen, die de geschiedenis ingingen als de 'Ieperse Furie'. Tijdens deze oproer vielen verschillende gewonden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Monument Ieperse gesneuvelden

Coomansstraat zonder nummer (Ieper)
Het gedenkteken is ontworpen door stadsarchitect Jules Coomans in 1924 en uitgevoerd door beeldhouwer Aloïs De Beule uit Gent tussen 1924 en 1926.