Beschermd monument

Pastorie Sint-Antoniusparochie

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden

ID
13024
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13024

Besluiten

Geografisch pakket Rollegem
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4243

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de pastorie van de Sint-Antoniusparochie.Waarden

De voormalige pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een pastorie, waarvan het oorspronkelijk volume werd opgetrokken in 1748. Het is een uitzonderlijk vroeg voorbeeld van een pastorie opgetrokken voor het uitvaardigen van de seculiere wet door keizerin Maria-Theresia op 25 september 1769. Deze wet verplichtte de lokale tiendeheffers om in te staan voor de huisvesting van de dorpspastoor en het onderhoud van zijn woning.
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een pastorie waarvan het oorspronkelijk volume werd opgetrokken in 1748, slechts weinig pastorieën van vóór 1769 bleven bewaard. Het oudste gedeelte van de pastorie van Rollegem is hierdoor een bijzondere getuige en één van de oudst bekende pastorieën van de streek.
Als zijnde een pastorie waarvan het oudste gedeelte een representatief voorbeeld is van een pastorie met slechts één bouwlaag. Het 19de-eeuws gedeelte wordt getypeerd door twee bouwlagen en een traditionele dubbelhuisplattegrond.
Als zijnde een pastorie met deels bewaard interieur in het oorspronkelijk volume, cf. haard en plafond met lijstwerk en houten lambrisering in de oude raadzaal en als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een pastorie waarvan de trap verwerkt is achter een deur.
Als zijnde een pastorie met een beeldbepalende ligging ten zuiden van de reeds beschermde Sint-Antoniuskerk. De relatie tussen de kerk en de pastorie is nog duidelijk aanwezig.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pastorie Sint-Antoniusparochie

Tombroekstraat 2 (Kortrijk)
Voormalige pastorie, opgetrokken in 1748. Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. De pastorie bestaat oorspronkelijk enkel uit de vleugel die haaks op de straat staat ingeplant.