Beschermd monument

Onze-Lieve-Vrouwhospitaal: kapel en oude delen

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden

ID: 13026   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13026

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1937  ID: 20

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de kapel en de oude delen van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal.Waarden

De kerk en de oude delen van het Onze-Lieve-Vrouw Godshuis zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Orgel kapel van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal

Kortrijk (Kortrijk)
De bouwer van het oorspronkelijk orgel is P.-J. de Rijckere (Kortrijk); de orgelbouwer leverde behalve het instrument ook de orgelkast (wat zeer ongebruikelijk is). Het bouwjaar is 1752-1755. In 1887 werd in de oude orgelkast een totaal nieuw instrument geplaatst door P. Schyven uit Brussel-Elsene.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Onze-Lieve-Vrouwhospitaal

Budastraat 37 (Kortrijk)
* Budastraat nr. 37. O.-L.-VROUWHOSPITAAL. Beschermd als monument bij K.B. van19.04.1937. HISTORISCHE ACHTERGROND. Site vermoedelijk opklimmend tot in het begin van de 13de eeuw. Oudste bewaarde vermelding van 1211, uitgaande van ridder Goswijn, heer van Moeskroen, en betreft een schenking aan het armenhospitaal. Oudste vermelding van een kapel van 1220. Hervorming van de communauteit v