Beschermd monument

Kanaal Bossuit-Kortrijk: sluizen en sluiswachterswoningen

Beschermd monument van 08-01-2005 tot heden

ID
13027
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13027

Besluiten

Industrieel erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 08-01-2005  ID: 4330

Beschrijving

De bescherming als monument omvat delen van het kanaal Kortrijk-Bossuit. Concreet gaat het om de sluizen 9, 10 en 11 met inbegrip van de uitrusting. Daarbij zijn ook de voetgangersbrug en -trap over sluis 11, de sluiswachterswoningen bij de sluizen 9 en 11 en de gietijzeren relingen bij sluizen 10 en 11 in de bescherming opgenomen.Waarden

Delen van het kanaal Kortrijk-Bossuit: de sluizen nummers 9, 10 en 11 met inbegrip van de uitrusting, de voetgangersbrug en -trap over sluis nummer 11, de sluiswachterswoning bij de sluis nummer 11, de sluiswachterswoning bij de sluis nummer 9, de gietijzeren relingen (leuningen bij de sluizen nummer 10 en 11) zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Het geheel van waterbouwkundige elementen en hun bijhorende uitrusting, horende bij de op het oorspronkelijke gabariet gebleven kanaalpanden van het kanaal Kortrijk-Bossuit, dat na 40 jaar discussie als verbindingswaterweg tussen de Schelde en de Leie tussen 1857 en 1860 werd gegraven. De bovengemelde kanaalpanden verwijzen naar het oorspronkelijke uitzicht van het kanaal en zijn aldus de materiële getuigen die de kanaal- en sluizenbouw van ca. 1860 illustreren. Dit geheel bestaat uit een aantal onderdelen met voorbeeldwaarde, dit zowel m.b.t. de constructieperiode als m.b.t. het vrij belangrijke te overwinnen hoogteverschil tussen de beide rivierbekkens: onder andere de respectievelijke oude sluizen die vrij dicht op elkaar volgen en waarvan er nog met houten sluisdeuren en één met klinkwerk gemaakte deuren zijn uitgerust.
Wat de randuitrusting aangaat is de sluiswachterswoning bij sluis nummer 11 uit 1895 eveneens een goed bewaard voorbeeld van een woningtype dat door de Staat ten behoeve van het personeel van het kanaal werd opgetrokken. De woning bij sluis nummer 11 bezit eveneens typologische kwaliteiten en is beeldbepalend.
Het voetgangersbrugje is een goed voorbeeld dat ook na de heropbouw van 1947 met de sierlijke gesmede brugleuningen nog naar de aan1egperiode van het kanaal verwijst.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Sluis 10

Gentsesteenweg zonder nummer (Kortrijk)
* Gentsesteenweg z.nr. Sluis nr. 10. Idem aan sluis nr. 11 (cf. Abdijkaai nr. 16), behalve enkele gietijzeren bolders. Afmetingen: 38,70 x 5,17 m. Beschermd als monument bij M.B. van 08.01.2005.


Sluis 11 met sluiswachterswoning

Abdijkaai 16 (Kortrijk)
Sluis 11 op het kanaal Bossuit-Kortrijk met bijhorend sluiswachtershuis.


Sluis 9 met sluiswachterswoning

Visserskaai 1 (Kortrijk)
Sluis 9 op het kanaal Bossuit-Kortrijk, met bijhorend sluiswachtershuis.