Beschermd monument

Batterij Stutzpunkt Stene

Beschermd monument van 19-10-1998 tot heden
ID: 13028   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13028

Besluiten

Veldbatterijen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-10-1998  ID: 3357

Beschrijving

De bescherming omvat een Duitse veldbatterij uit de Tweede Wereldoorlog.Waarden

Veldbatterij Stene is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Unieke en goed bewaarde onderdelen van de Duitse kustverdediging van de Atlantikwall opgetrokken in de periode 1942-1944. De batterijen vormen een schoolvoorbeeld van de typische veldbatterijen van de Atlantikwall.

industrieel-archeologische waarde

Als goed bewaarde getuigenissen van de vestigingsbouwkunst uit de Tweede Wereldoorlog en meer bepaald van de verdediging van de Duitse Atlantikwall.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stutzpunkt Stene, Duitse veldbatterij

Schorredijk zonder nummer (Oostende)
* Schorredijk z.nr. Z.g. "Stutzpunkt Stene", een Duitse veldbatterij uit de Tweede Wereldoorlog op de site van een voormalige steenbakkerij, ingesloten tussen Schorredijk, Schorrestraat en Steensedijk. Samen met "veldbatterij Leffinge" deel uitmakend van een vooruitgeschoven (op drie kilometer van de kustlijn) linie van de Atlantikwall (