Beschermd monument

Opslagplaatsen

Beschermd monument van 08-01-2005 tot heden
ID: 13031   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13031

Besluiten

Industrieel erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 08-01-2005  ID: 4330

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de opslagplaatsen langs de Groeningekaai en de magazijnen opgetrokken in Doornikse kalksteen dwars hierop.Waarden

De opslagplaatsen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu, architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een beeldbepalende pand gelegen langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk, opgetrokken respectievelijk in 1863 en 1870 als magazijn, in opdracht van Pieter Schaeken, één van de grootste aannemers voor de aanleg van spoorwegen in België en één van de beheerders van de maatschappij die het kanaal Bossuit-Kortrijk liet graven.
In het bijzonder voor nummer 14+, als zijnde opvallend door de aandacht die werd besteed aan de uitwerking van de bakstenen gevel.
In het bijzonder voor nummer 17, als zijnde uniek door het materiaalgebruik. Het is het enige gekende 19de-eeuwse gebouw in de regio, dat volledig werd opgetrokken in Doornikse kalksteen. Het is een uniek gegeven dat een 19de-eeuws industrieel pand, i.e. een magazijn, wordt opgetrokken in een materiaal dat voornamelijk in de middeleeuwen werd gebruikt voor belangrijke gebouwen zoals, kerken, stadhuizen, belangrijke handelshuizen, … Het is opvallend dat in een periode die wordt bestempeld als een periode van enorme vooruitgang qua technieken en materialen, geopteerd wordt voor dit traditionele materiaal.

industrieel-archeologische waarde

Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van behouden magazijnen respectievelijk opgetrokken in 1863 en 1870 in de stad Kortrijk, die een belangrijk industrieel verleden heeft, waar heden nog weinig getuigen van zijn.
Als zijnde een belangrijke getuige van de industriële geschiedenis van Kortrijk en Vlaanderen.
Als zijnde magazijnen opgetrokken na de aanleg van het kanaal Bossuit-Kortrijk, dat een belangrijke rol heeft gespeeld in de industriële ontwikkeling van Kortrijk. De magazijnen werden specifiek op die plaats opgetrokken, in functie van het laden en lossen van de schepen die materiaal aanvoerden via het kanaal.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Opslagplaats

Groeningekaai 17, zonder nummer, Vaartstraat 130 (Kortrijk)
Groeningekaai nr. 17. Dieper in gelegen opslagplaats, volgens de kadastrale gegevens opgetrokken in 1863 enkele jaren na de aanleg van het kanaal Bossuit-Kortrijk. De opdrachtgever voor de bouw van de magazijnen is Pieter Schaeken. Beschermd als monument bij M.B. van 08.01.2005. De mondelinge overlevering vermeldt dat ze oorspronkelijk zijn opgetrokken als stallingen voor de rijkswacht,


Pakhuis

Groeningekaai 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F (Kortrijk)
Groeningekaai nr. 14+. Zeer beeldbepalend pand gelegen aan het kanaal Bossuit-Kortijk. Beschermd als monument bij M.B. van 08.01.2005. Oorspronkelijk magazijn opgetrokken ca. 1870 in opdracht van P. Schaeken. Langgestrekt bakstenen volume onder zadeldak bekleed met zwarte en rode Vlaamse pannen. Voormalig magazijn thans ingericht als garages, waardoor de muuropeningen op de begane grond