Beschermd monument

Herberg: deel

Beschermd monument van tot heden

ID
13038
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13038

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-05-2003  ID: 4042

Beschrijving

Een deel van de herberg is beschermd als monument. De achterbouw behoort niet tot de bescherming.

In hetzelfde beschermingsbesluit worden nog dertien panden, gelegen langs de Kapucijnenstraat en de Broelkaai, beschermd als monument. Als gaaf bewaarde gevelwand vormen ze een beeldbepalend geheel in de stad.Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een belangrijk historisch en structuurbepalend element in het stratenpatroon van de stad Kortrijk. De site vormde tot in de 18de eeuw de zogenaamde Broeiweide, een lager gelegen moerassige weide;
Als zijnde een belangrijk visueel element in de stad Kortrijk door de gaaf bewaarde gevelwanden die een architecturale eenheid vormen. De woningen en herbergen gelegen aan de Broeikaai en de Kapucijnenstraat vormen een beeldbepalend geheel;
De verschillende panden worden gedateerd tweede helft 18de eeuw en worden getypeerd door witbepleisterde of witgeschilderde lijstgevels van twee bouwlagen onder pannen zadeldak. De meeste woningen behielden de typische smalle arduinen muurdammen tussen de vensters;
Het geheel van herbergen en woonhuizen geven een duidelijk beeld van de laat 18de-eeuwse stedelijke architectuur en zijn getuige van de Kortrijkse stadsontwikkeling.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een belangrijke site in de stad Kortrijk als getuige van de stedelijke evolutie;
Omwille van de architecturale sporen van de brouwerij Tack, waaronder de mouterij met droogtoren, die hier gevestigd was van 1760 tot 1964;
Als één van de laatste getuigen van de bloeiende brouwindustrie in de stad Kortrijk, een belangrijke tak in de economie.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herberg

Kapucijnenstraat 23 (Kortrijk)
* Kapucijnenstraat nr. 23. Herberg. Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. Vormde tot ca. 1907 één pand met nr. 25. Heden breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Aangepaste bepleisterde lijstgevel cf. muuropeningen en bepleistering. Rechthoekige bovenvensters. Twee vernieuwde puien. Aangepast interieur. KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mu